Pensioenakkoord

Op vrijdag 12 juni 2020 sloten werkgeversorganisaties, vakbonden en minister Koolmees een akkoord, gesteund door de achterbannen. De Tweede Kamer debatteerde 14 juli 2020 uitgebreid over het Pensioenakkoord. Er is steun van een ruime meerderheid van 101 Kamerleden. Een goede basis voor de verdere uitwerking in wetgeving.

Wij hebben veel ervaring met premieregelingen
De uitwerking van het pensioenakkoord geeft antwoorden op grote uitdagingen als adequate pensioenopbouw, koopkracht, compensatie de afschaffing van doorsneesystematiek, invaren en het behoud van de verplichtstelling. Tom van der Spek, directievoorzitter Achmea Pensioenservices: “In het nieuwe stelsel krijgt iedereen een premieregeling. Een grote verandering voor pensioenfondsen met een uitkeringsregeling. Achmea Pensioenservices heeft als uitvoeringsorganisatie al veel ervaring met premieregelingen. Met leeftijdsafhankelijk beleggen en collectief variabel pensioen.”

Elementen uit het pensioenakkoord kennen wij in de praktijk
Het pensioenakkoord is veelomvattend en gaat over het hele inkomen na pensionering, inclusief AOW. De afgelopen jaren hebben wij al ervaren wat de impact is van een aantal elementen uit het Pensioenakkoord. Met name op uitvoeringsprocessen en op communicatie. Daardoor staan we al met één been in de nieuwe pensioenwereld.

Voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel


Lees hieronder meer over het pensioenakkoord en wat wij hierin voor u kunnen betekenen:

man schudt hand