Pensioenakkoord - Pioniers in pensioen

pioniers in pensioen Pensioenakkoord

Het parlement behandelt momenteel de Wet toekomst pensioenen. Met die wet komt er een nieuw pensioenstelsel. Nederland stapt er door over naar premieregelingen. Dit is nieuw voor veel pensioenfondsen, maar niet voor Achmea Pensioenservices. Wij voeren namelijk al jaren variabele premieregelingen uit voor diverse klanten. Per 1 januari 2027 moet het nieuwe pensioenstelsel er echt staan. Dan starten de nieuwe regelingen. Voor die tijd moet er heel wat gebeuren. Pensioenfondsen moeten veel keuzes maken. En er is samenhang met keuzes door sociale partners, uitvoeringsorganisaties en de vermogensbeheerder. We kregen dan ook heel vaak van onze pensioenfondsklanten de vraag: Wanneer moet ik wat doen op weg naar het nieuwe stelsel? Achmea Pensioenservices bracht het antwoord op die vraag daarom in kaart. En meteen ook welke impact er is op Vermogensbeheer, adviesdiensten, uitvoering en pensioencommunicatie.

Routekaart (pdf)


Lees hieronder meer over het pensioenakkoord en wat wij hierin voor u kunnen betekenen: