Pensioenakkoord - Pioniers in pensioen

pioniers in pensioen Pensioenakkoord

Het nieuwe kabinet is gestart. Carola Schouten is de nieuwe minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. In het coalitieakkoord staat dat het pensioenakkoord wordt uitgevoerd. De Wet toekomst pensioenen ligt momenteel voor advies bij de Raad van State. Achmea Pensioenservices werkt ondertussen aan slimme ideeën om de nieuwe pensioencontracten praktisch uit te voeren. 2022 vraagt om lef. Om over te durven stappen naar ideeën die passen bij het nieuwe stelsel. 2022 is een jaar voor pioniers in pensioen.

Een grote IT-transformatie (pdf)


Lees hieronder meer over het pensioenakkoord en wat wij hierin voor u kunnen betekenen: