Het tijdpad

Alle pensioenregelingen moeten uiterlijk op 1 januari 2026 aangepast zijn. Hoe ziet de weg er naar toe er uit? Er komt een transitieperiode van vier jaar (2022 – 2026) voor de besluitvorming en implementatie. Partijen bij de pensioenregeling én pensioenfondsen moeten op tijd bepaalde mijlpalen halen. Hoeveel ruimte komt er voor extra solidariteit voor niet-verplichtgestelde pensioenfondsen? Besluitvorming is pas mogelijk als alle wettelijke details bekend zijn. En dat is eind 2021 het geval. We geven u een tijdlijn en een overzicht van wie wanneer aan zet is.

Het parlement behandelt Wetsvoorstel vernieuwing pensioenstelsel in 2021
De komende periode werkt het ministerie van SZW de details uit in het Wetsvoorstel vernieuwing pensioenstelsel. De transitie naar een nieuw pensioenstelsel is een mega operatie. Alle betrokken partijen moeten voldoende tijd hebben om hun rol te spelen. Om de overgang naar het nieuwe stelsel op tijd af te kunnen ronden, komt in de wet te staan wie wanneer bepaalde mijlpalen gehaald moet hebben. Eerder mag ook. Dit is de beoogde planning.

1 januari 2022 Wet vernieuwing pensioenstelsel van kracht
1 juli 2023 Concept besluit over de nieuwe pensioenregeling, compensatie en invaren door sociale partners, werkgever of beroepspensioenvereniging
1 januari 2024 Besluit over de nieuwe pensioenregeling, compensatie en invaren door sociale partners, werkgever of beroepspensioenvereniging => transitieplan vastgesteld
1 april 2024 Pensioenfonds informeert DNB over de nieuwe pensioenregeling
1 juli 2024 Pensioenfonds stelt implementatie- en communicatieplan vast
1 januari 2026 Uiterste transitiemoment
1 januari 2036 Einde compensatieperiode

 

Wetsvoorstel AOW en bedrag ineens
Het Wetsvoorstel koppeling AOW-leeftijd ging 8 juli naar de Tweede Kamer. Er komt een minder strenge koppeling van de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting. Het Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen gaat begin september naar de Tweede Kamer. Dat maakt eerder stoppen met werken mogelijk. En het introduceert een wettelijk recht om bij pensionering maximaal 10% van de waarde van het pensioen als eenmalig bedrag op te nemen. Beide wetsvoorstellen hebben haast. Ze moeten namelijk 1 januari 2021 in werking treden. Het opnemen van een bedrag ineens bij pensionering is mogelijk vanaf 1 januari 2022.

Wetsvoorstel pensioenakkoord eind 2020 naar Kamer
Het ministerie van SZW gaat voortvarend aan de slag met het Wetsvoorstel vernieuwing pensioenstelsel. Daarin komen de details van de pensioencontracten. In het najaar komt daar een internetconsultatie over. Daarna gaat het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State. Eind van het jaar gaat het naar de Tweede Kamer.