Laatste ontwikkelingen

Er is overeenstemming over de uitwerking van de afspraken in het pensioenakkoord van juni 2019. Vanaf 2026 zijn er alleen nog premieregelingen. De fiscale focus ligt op de premie. En er komt degressieve opbouw. Sociale partners maakten afspraken over nabestaandenpensioen en zelfstandigen. 

Artikelen over de uitvoering van het Pensioenakkoord

Zet nu de lijnen uit voor transparante communicatie over pensioen
Communicatie over het nieuwe pensioen is een belangrijk onderdeel van het pensioenakkoord. Pensioenen moeten transparanter en persoonlijker worden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt nu de details van het pensioenakkoord uit. Aandacht voor consistente en heldere pensioencommunicatie is juist in deze periode belangrijk. Het is goed om nu samen met sociale partners, werkgever en/of de beroepspensioenverenigingen de lijnen uit te zetten.

transparante communicatie over pensioen

Is het pensioenakkoord de oplossing?
Het kabinet en sociale partners sloten recent een pensioenakkoord. Een stap in de goede richting. Europa werkt ondertussen verder aan een Pan Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP). Nederland kijkt daar overwegend afwachtend en defensief naar. Wij zien dat een aantal voordelen van het PEPP voor werkgevers, werknemers en ZZP’ers ook na het pensioenakkoord overeind blijven staan. Een eigen individueel potje, dat je over je gehele leven houdt met zeggenschap over beleggen en over premieinleg blijft wat ons betreft in veel situaties ideaal. Maak het dan als Nederlandse wetgever ook mogelijk voor pensioenfondsen en PPI’s om een PEPP aan te bieden.

Is het pensioenakkoord de oplossing?

De optimale premie
Een pensioenambitie van 80% van het middelloon is nu gebruikelijk. Maar bij de huidige lage rente gaat de pensioenpremie daarvoor al snel richting 40%. Wat nu? Ambitie omlaag? Premie omhoog? Een combinatie? De lifecycletheorie, die pensioenfondsen veel gebruiken voor het bepalen van het optimale beleggingsbeleid, kan je ook gebruiken voor het berekenen van de optimale premie. En een premie van 40% blijkt dan al snel te hoog.

De optimale premie

Tom van der Spek over nieuw pensioenstelsel
Tom van der Spek: “Ik ben blij dat sociale partners en kabinet het eens zijn over de toekomst van ons pensioenstelsel. Het is een grote stap in de richting van een meer persoonlijk pensioen."

Tom van der Spek over nieuw pensioenstelsel

Tijdlijn tot aan het nieuwe pensioenstelsel
Alle pensioenregelingen moeten uiterlijk op 1 januari 2026 aangepast zijn. Hoe ziet de weg er naar toe er uit?

Tijdlijn tot aan het nieuwe pensioenstelsel

Gelijk speelveld
Een ondernemingspensioenfonds of een algemeen pensioenfonds wordt gedwongen te kiezen tussen keuzevrijheid of risicodeling via een solidariteitsreserve. Andere fondsen kunnen die combinatie wel maken. Daardoor is er geen gelijk speelveld tussen pensioenfondsen.

Gelijk speelveld

Wet verbeterde premieregeling in de praktijk
De verbeterde premieregeling is één van de 2 contracten in het pensioenakkoord. We zetten er de schijnwerpers op hoe de Wet Verbeterde Premieregeling (WVP) voor een pensioenfonds nu al in de praktijk werkt.

Wet verbeterde premieregeling in de praktijk

Invaren of niet dat is de vraag
Afgesproken is oude en nieuwe pensioenen zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Bestaande aanspraken worden omgezet in persoonlijke vermogens. Invaren is de standaard, tenzij dit de deelnemers onevenredig benadeelt. De Tweede Kamer stelde er vragen over

Invaren of niet dat is de vraag

5 aandachtspunten Tweede Kamer bij pensioenakkoord
In het Kamerdebat van 14 juli werden er 5 moties aangenomen. Het ging over de subsidieregeling zware beroepen, werknemers zonder pensioen, de wachttijd bij de start van pensioen, een uniforme partnerdefinitie en het monitoren van het bereiken van de doelen van het pensioenakkoord.

5 aandachtspunten Tweede Kamer bij pensioenakkoord

Eerder verschenen nieuwsberichten over het Pensioenakkoord

man schudt hand