Laatste ontwikkelingen

Er is overeenstemming over de uitwerking van de afspraken in het pensioenakkoord van juni 2019. Vanaf 2026 zijn er alleen nog premieregelingen. De fiscale focus ligt op de premie. En er komt degressieve opbouw. Sociale partners maakten afspraken over nabestaandenpensioen en zelfstandigen. 

Artikelen over de uitvoering van het Pensioenakkoord

Wetsvoorstel nieuw pensioenstelsel in vogelvlucht
Het ministerie van SZW publiceerde de consultatieversie van het Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Daarin staan details over het nieuwe pensioenstelsel. We zijn blij met deze stap. De komende tijd zijn we druk met het maken van nadere analyses. Kunnen pensioenfondsen ermee uit de voeten? Wat ontbreekt nog? Nu alvast de hoofdlijnen van het wetsvoorstel.

Wetsvoorstel nieuw pensioenstelsel in vogelvlucht

Vier principes en evenwichtigheid
Bij de overstap naar een nieuw pensioencontract gaan we collectieve pensioenpotten opdelen in individuele pensioenpotten. Dit moet vanzelfsprekend evenwichtig gebeuren. Er mogen geen groepen onevenredig nadeel ondervinden van de overstap. Maar wat is precies evenwichtig? Er zijn verschillende visies.

Vier principes en evenwichtigheid

Dit contract heeft uw voorkeur
De contracten in het nieuwe pensioenstelsel zijn premieregelingen. Welk contract er bij uw fonds past, hangt af van waar voor u het zwaartepunt ligt: bij keuzevrijheid of bij risicodeling. We vroegen u welk van de 3 contracten in het nieuwe pensioenstelsel uw voorkeur heeft. Twee derde van u koos voor de huidige verbeterde premieregeling.

Dit contract heeft uw voorkeur

Zet nu de lijnen uit voor transparante communicatie over pensioen
Communicatie over het nieuwe pensioen is een belangrijk onderdeel van het pensioenakkoord. Pensioenen moeten transparanter en persoonlijker worden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt nu de details van het pensioenakkoord uit. Aandacht voor consistente en heldere pensioencommunicatie is juist in deze periode belangrijk. Het is goed om nu samen met sociale partners, werkgever en/of de beroepspensioenverenigingen de lijnen uit te zetten.

transparante communicatie over pensioen

Is het pensioenakkoord de oplossing?
Het kabinet en sociale partners sloten recent een pensioenakkoord. Een stap in de goede richting. Europa werkt ondertussen verder aan een Pan Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP). Nederland kijkt daar overwegend afwachtend en defensief naar. Wij zien dat een aantal voordelen van het PEPP voor werkgevers, werknemers en ZZP’ers ook na het pensioenakkoord overeind blijven staan. Een eigen individueel potje, dat je over je gehele leven houdt met zeggenschap over beleggen en over premieinleg blijft wat ons betreft in veel situaties ideaal. Maak het dan als Nederlandse wetgever ook mogelijk voor pensioenfondsen en PPI’s om een PEPP aan te bieden.

Is het pensioenakkoord de oplossing?

De optimale premie
Een pensioenambitie van 80% van het middelloon is nu gebruikelijk. Maar bij de huidige lage rente gaat de pensioenpremie daarvoor al snel richting 40%. Wat nu? Ambitie omlaag? Premie omhoog? Een combinatie? De lifecycletheorie, die pensioenfondsen veel gebruiken voor het bepalen van het optimale beleggingsbeleid, kan je ook gebruiken voor het berekenen van de optimale premie. En een premie van 40% blijkt dan al snel te hoog.

De optimale premie

Tom van der Spek over nieuw pensioenstelsel
Tom van der Spek: “Ik ben blij dat sociale partners en kabinet het eens zijn over de toekomst van ons pensioenstelsel. Het is een grote stap in de richting van een meer persoonlijk pensioen."

Tom van der Spek over nieuw pensioenstelsel

Tijdlijn tot aan het nieuwe pensioenstelsel
Alle pensioenregelingen moeten uiterlijk op 1 januari 2026 aangepast zijn. Hoe ziet de weg er naar toe er uit?

Tijdlijn tot aan het nieuwe pensioenstelsel

Gelijk speelveld
Een ondernemingspensioenfonds of een algemeen pensioenfonds wordt gedwongen te kiezen tussen keuzevrijheid of risicodeling via een solidariteitsreserve. Andere fondsen kunnen die combinatie wel maken. Daardoor is er geen gelijk speelveld tussen pensioenfondsen.

Gelijk speelveld

Eerder verschenen nieuwsberichten over het Pensioenakkoord

man schudt hand