Laatste ontwikkelingen

De Wet toekomst pensioenen is aangenomen. Pensioenfondsen werken aan de transitie die uiterlijk op 1 januari 2028 gereed moet zijn. Daarna zijn er alleen nog premieregelingen. De fiscale focus ligt op de premie. En er komt degressieve opbouw. Sociale partners maakten afspraken over nabestaandenpensioen en zelfstandigen.

Artikelen over de uitvoering van het Pensioenakkoord

In Pensioen Magazine: Het Transitie-FTK een no-brainer?
Volgens de huidige planning van het pensioenakkoord stappen alle pensioenfondsen uiterlijk 2028 over naar het nieuwe pensioenstelsel. Maar wat gebeurt er in de tussentijd? Voor de transitieperiode 2023-2028 komt er een aangepast financieel toetsingskader, het transitie-FTK. Daarmee kunnen pensioenfondsen al aansluiting zoeken bij het nieuwe stelsel. Doel is om vanuit de nieuwe situatie bezien onnodige kortingen te voorkomen. Pensioenfondsen die er financieel beter voor staan, mogen bovendien eerder indexeren. Maar gebruik maken van het transitie-FTK is geen nobrainer. Een fonds staat vanaf dag 1 in de transitieperiode al voor belangrijke keuzes.

Het Transitie-FTK een no-brainer? (pdf)

In Pensioen Bestuur & Management magazine: Uitvoering verandert
De conceptwetgeving van het nieuwe pensioenstelsel is vormgegeven. Nu kan de pensioensector aan de slag om de organisatie en de systemen klaar te stomen voor de uitvoering van dat pensioenstelsel. Wat zijn de grootse wijzigingen en uitdagingen van de nieuwe contracten en wat zijn de ervaringen en belangrijkste lessen die uitvoerders van bestaande premieregelingen kunnen meegeven aan de sector die de omslag moet maken? Een interview met Arjan van de Griend en Lieke Werner van Achmea Pensioenservices.

Uitvoering verandert (pdf)

De truc met Value Based ALM
Ongeveer 100% is de dekkingsgraad van het gemiddelde Nederlandse pensioenfonds momenteel. Het vermogen is daarmee gelijk aan de marktwaarde van alle uitkeringen. Toch is er bij het omrekenen naar persoonlijke pensioenvermogens vanwege het pensioenakkoord geld over: een onverdeeld vermogen. Handig als compensatie voor het afschaffen doorsneesystematiek. Maar waar komt dit geld vandaan?

De truc met Value Based ALM: onverdeeld pensioenvermogen

4 hete hangijzers
Voor pensioenfondsen gaat het deze weken om de omzetting van 1.500 miljard pensioengeld in persoonlijke vermogens. Kamerleden houden wetgevingsoverleggen en bereiden het Kamerdebat voor.

4 hete hangijzers

Eerder verschenen nieuwsberichten over het Pensioenakkoord

man schudt hand