Onze whitepapers

Van wet naar uitvoering: de premieregelingen in het nieuwe pensioenstelsel
We stappen met zijn allen over naar een nieuw pensioenstelsel. Het is een nieuwe wereld. Achmea Pensioenservices kijkt daarom naar wat er verandert, hoe het precies werkt en wat de impact is op onze pensioenfondsklanten en hun deelnemers. De solidaire premieregeling en flexibele premieregeling zijn nieuwe premieregelingen met elk hun eigen kenmerken. Die geven smaak en eigenheid aan de regeling.

De besluitvormingsfase: Invulling van de van de nieuwe regeling
Achmea Pensioenservices analyseerde diepgaand de uitvoering van de nieuwe premieregelingen. Onze analyse van de flexibele premieregeling is gepubliceerd. De analyse van de solidaire premieregeling volgt binnenkort. Alles draait om een kwalitatief goede regeling, die op tijd klaar is voor het nieuwe stelsel. We zetten een standaard neer. We putten hiervoor uit onze praktijkervaring met collectieve premieregelingen voor pensioenfondsen. Het pensioenfonds kiest zelf wat goed past. En kan ook uitkomen bij uitvoering die optioneel is. Onze productkaart biedt een overzichtelijke checklist voor de invulling en vormgeving van de regeling. In een aparte paper beschrijven we de belangrijke juridische en fiscale aspecten bij de uitvoering.

Onze analyse van de flexibele premieregeling
De flexibele premieregeling heeft een risicodelingsreserve. Deelnemers mogen kiezen tussen een vaste of variabele pensioenuitkering. Het pensioenfonds belegt voor hen in lifecycles op een collectieve manier. De flexibele premieregeling lijkt op de premieregelingen die we nu al voor pensioenfondsen uitvoeren. In deze white papers staat onze visie op de administratieve uitvoering van de flexibele premieregeling.

White paper FPR (pdf)

Juridische white paper FPR (pdf)

Productkaart FPR (pdf)

Onze analyse van de solidaire premieregeling
De solidaire premieregeling heeft een solidariteitsreserve, het is mogelijk om de leenrestrictie op te heffen voor jonge deelnemers. De potjes van de individuele deelnemers worden als 1 geheel belegd. Toedelingsregels bepalen daarbij de rendementen voor verschillende deelnemers. Wij bieden een solidaire premieregeling met een collectieve uitkeringsfase. Dat is begrijpelijker voor de gepensioneerde deelnemers. In deze white papers staat onze visie op de administratieve uitvoering van de solidaire premieregeling.

White paper SPR (pdf)

Juridische white paper SPR (pdf)

Productkaart SPR (pdf)

Wilt u zich oriënteren: Samen de weg banen naar een nieuwe pensioenregeling
Het pad van een pensioenfonds naar een nieuwe regeling staat in onze brochure “Samen de weg banen naar een nieuwe pensioenregeling”. Het is een kronkelig pad dat u samen met ons en uw sociale partners of beroepspensioenvereniging loopt. We onderscheiden een oriëntatiefase, een besluitvormingsfase en een implementatiefase.

Stappenplan

Praktische checklist in onze routekaart
Als checklist bij dit pad naar het nieuwe stelsel bieden wij u de routekaart. Hierin staat overzichtelijk de route die u samen met ons, uw sociale partners of beroepspensioenvereniging en ook uw vermogensbeheerder aflegt. Hoe haken de zaken in elkaar op de verschillende knooppunten.

Routekaart (pdf)

Onze inzichten over invaren en informatieverplichtingen delen wij op korte termijn met u.