Analyse flexibele premieregeling

De flexibele premieregeling heeft een risicodelingsreserve. Deelnemers mogen kiezen tussen een vaste of variabele pensioenuitkering. Het pensioenfonds belegt voor hen in lifecycles op een collectieve manier. De flexibele premieregeling lijkt op de premieregelingen die we nu al voor pensioenfondsen uitvoeren. In deze white papers staat onze visie op de administratieve uitvoering van de flexibele premieregeling.