Stappenplan invaren

Met invaren worden de pensioenaanspraken en pensioenrechten die zijn opgebouwd in de huidige pensioenregeling omgezet naar de toekomstige nieuwe pensioenregeling. Wij beschreven in onze whitepaper op hoofdlijnen de diverse aspecten rondom invaren van bestaande pensioenaanspraken en pensioenrechten. De aspecten die we in deze whitepaper beschrijven, sluiten aan bij de uitvoering van een flexibele premieregeling of een solidaire premieregeling die wordt uitgevoerd door een (beroeps)pensioenfonds.