Wettelijke informatieverplichtingen

De Wet toekomst pensioenen (WTP) is sinds 1 juli 2023 van kracht. De meeste wettelijke informatieverplichtingen van de nieuwe wet gaan direct in. Dat raakt veel van uw en onze denkbeelden, keuzeprocessen en opgedane kennis. Wij kijken wat er verandert, hoe het precies werkt en wat de impact ervan is op onze dienstverlening. Ons uitgangspunt is een transparante en eenvoudige uitvoering. Dat doen we voor de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling.

Wij schreven een paper waarin we een toelichting geven over de nieuwe wettelijke informatieverplichtingen van pensioenfondsen in het nieuwe pensioenstelsel. Duidelijke en volledige informatie is van groot belang voor een juiste uitvoering van het pensioencontract. En voor het vertrouwen in het nieuwe pensioenstelsel.