Nieuwbrief? aanmelden
Volgen?

Mis niets over uw pensioen

Pioniers in pensioen banner

Pioniers in pensioen

De pensioenwereld van morgen vraagt om vandaag te bedenken hoe het anders kan en anders moet. Het vraagt van ons vooruitstrevende oplossingen te bedenken die passen bij de nieuwe wereld. Daarbij is onze drijfveer steeds om pensioen zo begrijpelijk en eenvoudig mogelijk te maken. En ons stelsel beter uitvoerbaar te maken voor deze en alle toekomstige generaties.

 

De contouren van ons nieuwe stelsel zijn geschetst in de nieuwe Wet toekomst pensioenen. In de gesprekken die we voeren horen we veel vragen over hoe het nieuwe stelsel straks daadwerkelijk uitpakt: wat moet op welk moment besloten worden en hoe krijgt de uitvoering van de wet praktisch gestalte. De vragen triggeren ons nieuwe wegen te verkennen.

 

Het Pensioenakkoord
Organisatienieuws

De warme kant van pensioen

Ons digitale platform ‘Leef je Pensioen’ is een multimediaal communicatieconcept; een eigentijds trefpunt dat buiten de cijfers en wet- en regelgeving van pensioen omgaat.

 

Een omgeving waar deelnemers en pensionado’s elkaar herkennen, bereiken, helpen en elkaar ‘voeden’ met ideeën en verhalen over hoe zij met hun (pre)pensioen omgaan.

 

Pensioen is meer dan geld