Wie zijn wij?

Achmea Pensioenservices voert pensioenregelingen uit voor ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen, vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen en Centraal Beheer APF.

Aandacht voor morgen
Pensioen wordt persoonlijker. Nieuwe technologie biedt kansen voor communicatie, administratie en verlaging van kosten. De vraag van fondsbestuurders naar gespecialiseerde kennis neemt toe. Het pensioen van morgen vraagt om een andere aanpak van de uitvoering. Het vraagt om vakmensen die vandaag aandacht hebben voor de uitdagingen van morgen. En daar staan wij voor.

Samen met u
Wij willen de betrokkenheid van deelnemers vergroten, zekerheid bieden voor fondsbestuurders en kosten voor pensioenuitvoering verlagen. Daarvoor maken we gebruik van kennis en ervaring binnen Achmea en werken we met de beste pensioenexperts, IT’ers en communicatiespecialisten. We doen dit samen met u. Zo maken we de pensioenuitvoering van morgen vandaag mogelijk.

Rabobank Pensioenfonds over samenwerken met Achmea Pensioenservices:
"Met Achmea Pensioenservices hebben wij een relatie die gekenmerkt kan worden als een constructief en positief-kritische partnerschap. Ons uitvoeringsteam heeft a.h.w. het Rabo DNA in zich."
Bernard Walschots, voorzitter uitvoerend bestuur

Het Rabobank Pensioenfonds is met meer dan 100 duizend deelnemers en 26 miljard euro pensioenvermogen een van de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland. Voor het Rabobank Pensioenfonds voeren we de basis- en netto pensioenregeling uit. Daarnaast verzorgen we samen met Robeco en Achmea Pensioen & Leven de uitvoering van een aantal maatwerk regelingen voor specifieke groepen. Naast de administratieve diensten ondersteunen wij het fonds met bestuurs-, juridisch, actuarieel en communicatie advies.

Onze relatie met Rabobank Pensioenfonds wordt gekenmerkt door een intensieve samenwerking. Wij hebben een speciaal Rabo-team binnen Achmea Pensioenservices met verschillende disciplines onder één aansturing. Vanuit dit team is er gemiddeld twee keer per week overleg met het bestuursbureau van het fonds. Als toonaangevende werkgever en een van de grotere pensioenfondsen adopteert het Rabobank Pensioenfonds vaak nieuwe ontwikkelingen. Zo waren zij het eerste fonds dat wij aansloten op DigiD inlog en koppeling met de Berichtenbox van de overheid. Het pensioenfonds stapt dit jaar over op een nieuwe online omgeving voor deelnemers.

Onze klantenraad
De mening van onze klanten is belangrijk. Onze klantenraad bestaat uit 15 vertegenwoordigers van ondernemings-, beroeps- en vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen. De klantenraad adviseert de directie van Achmea Pensioenservices over onder meer de koers van het pensioenbedrijf, de pensioenproducten en de dienstverlening. De raad komt 4 keer per jaar samen.


Lees meer over Achmea Pensioenservices

Achmea Pensioenservices online magazine

geld in spaarpot