IT-beleid van Achmea Pensioenservices

Wij zetten IT in om uw pensioenadministratie zo optimaal mogelijk uit te voeren tegen aanvaardbare kosten. Daarnaast is IT een aanjager van vernieuwing. Denk aan de communicatie met deelnemers of de trend van selfservice. Verder kan IT helpen om de risico’s die er aan de pensioenuitvoering vastzitten, te beheersen. Hiervoor stellen wij graag de juiste kennis, ervaring en oplossingen aan u beschikbaar.

Uw IT-beleid geeft richting aan ons IT-beleid
Volgens De Nederlandse Bank (DNB) is een fonds verantwoordelijk voor IT en de uitvoering ervan. Ook houdt DNB het fonds verantwoordelijk voor het ontwerpen en inrichten van de risico’s van IT, evenals de beheersing ervan. Achmea Pensioenservices neemt de uitvoering van het beleid deels voor haar rekening. Uw beleid geeft daarmee richting aan ons IT-beleid.

Bekijk de online brochure
Als er iets in beweging is, dan is het wel IT. Wij maakten een online brochure waarbij de inhoud een proces weergeeft, bedoeld om inzicht te geven in ons IT-beleid. U kunt deze brochure gebruiken in gesprek met DNB om te laten zien hoe wij, en daarmee u, het IT-beleid invullen.

Download hier de brochure IT-beleid van Achmea Pensioenservices
IT beleid