Onze experts

Pensioenbeheer draait om kennis.

Of het nou gaat om marktontwikkelingen, IT-systemen, wet- en regelgeving of communicatie met de deelnemers: een grote deskundigheid is onontbeerlijk. Achmea Pensioenservices beschikt op al deze terreinen over hoogopgeleide, goed ingevoerde medewerkers. Zij staan onze klanten met raad en daad terzijde. Zij zorgen dat processen ’onder de motorkap’ goed verlopen. En zij zetten zich ook buiten het eigen kantoor actief in voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later. Dit zijn enkelen van onze experts.

 

Agnes Joseph

Agnes Joseph
senior actuaris

"Als actuaris zet ik wiskundige modellen in om inzicht te bieden in pensioenvraagstukken. Zowel voor de consument, pensioenfondsbestuurders als beleidsmakers. De uitkomsten zijn vaak verrassend. Zo kunnen ogenschijnlijk kleine beleidsaanpassingen enorme impact hebben. Maar het omgekeerde gebeurt ook: een minimale impact van een op het eerste gezicht grote aanpassing. Dat maakt mijn werk leuk en uitdagend."

"Beslissingen maken op basis van wiskundige modellen is niet eenvoudig. Voor een goede interpretatie van de modeluitkomsten is een hoge mate van modelkennis ontzettend belangrijk. Daarom geef ik naast mijn gewone werk, opleidingen aan pensioenfondsbestuurders en actuarissen. Om zelf ook up-to-date te blijven ben ik verbonden aan Netspar. Daar komen wetenschap en praktijk samen met als doel het voortdurend verbeteren van de 'oude dag' voor iedereen."

 

Jeroen Beelen

Jeroen Beelen
senior actuaris AAG, manager Actuarieel Control

"In eerste instantie benader ik zaken vanuit de inhoud, als Actuaris AAG (specialist). Ik tracht evenwel altijd nadrukkelijk ook alle praktische en politieke aspecten mee te wegen. Ook hecht ik erg veel waarde aan het overbrengen van de boodschap. Mijn streven is dat ik lastige zaken zodanig verwoord en vertaal opdat deze daadwerkelijk helder en hanteerbaar zijn. Dit geeft anderen en mijzelf het comfort om lastige besluiten te kunnen nemen en gewaagde keuzes te kunnen maken."

"Tot 2016 heb ik me volledig toegelegd op (actuarieel) advieswerk, specifiek aan pensioenfondsen en sociale partners. In deze adviserende rol heb ik een sterke helikopterview en een sterke professionele mening ontwikkeld. Afgelopen jaren was ik druk met de afdeling Actuarieel Control. Actuarieel Control is verantwoordelijk voor de actuariële verslaglegging van pensioenfondsen, waaronder hun deel in de jaarwerken en de maand- en kwartaalrapportages aan DNB. Vanuit Actuarieel Control ben ik vaak probleemoplosser in de klantketen, vooral wanneer de organisatie voor nieuwe uitdagingen staat en zoekende is waar deze moeten landen. Ik heb focus op accuratesse, uniformiteit en efficiëntie, maar ik treed zeker óók naar buiten en zoek verbinding met interne en externe ketenpartners."

 

Marco Starreveld

Marco Starreveld
bestuursadviseur beroepspensioenfondsen

"Als bestuursadviseur bereid ik onder andere bestuursvergaderingen voor, neem ik deel aan vergaderingen en bewaak ik de acties die daaruit voortkomen. Daarnaast onderhoud ik namens het fonds contact met betrokken partijen, zoals de accountant, de actuarissen en toezichthouders. Een belangrijke rol is dat ik ontwikkelingen in de buitenwereld naar het pensioenfonds vertaal. Welke trends of veranderingen zijn voor het bestuur van belang? En welke risico’s brengen ze met zich mee?"

"Een van de krachten van Achmea Pensioenservices is de manier waarop we ontwikkelingen in pensioenland vertalen naar effectieve en uitvoerbare oplossingen. Zo zijn we in staat om fondsen te bedienen op een kwalitatief hoogwaardige en tegelijkertijd kostenefficiënte manier. Vervolgens is het aan onze bestuursadviseurs om die gemeenschappelijke kennis toe te snijden op de specifieke situatie van elk fonds."

 

Leo Blom

Leo Blom
senior juridisch adviseur

"Het besturen van een pensioenfonds is voor veel bestuursleden een nevenfunctie. Het valt voor hen niet mee om alle ontwikkelingen bij te houden. Er verandert ontzettend veel: het pensioenstelsel, de economische conjunctuur, de financiële eisen die aan fondsen worden gesteld. Er is veel expertise nodig om al die ontwikkelingen te vertalen naar je eigen fonds. En dat terwijl er kritisch over je schouders wordt meegekeken. Via onder andere nieuwsbrieven houdt Achmea Pensioenservices bestuurders zo goed mogelijk op de hoogte."

"Tegelijkertijd hebben veel kleine fondsen moeite om aan alle governance-eisen te voldoen. Het is soms al lastig genoeg om een bestuur te bemensen, laat staan het verantwoordingsorgaan. Achmea Pensioenservices helpt met deskundigheidsbevordering voor bestuursleden en het inrichten van een logische, efficiënt georganiseerde governancestructuur."