Technologie & Innovatie

Zo innoveren wij

Gamification, nudging, design thinking en hackathons… technische begrippen die draaien om het in beweging krijgen van mensen oftewel van deelnemers. Achmea Pensioenservices innoveert en gebruikt deze technieken en inzichten, maar wat houdt dat precies in?

Gamification
Met Gamification passen we spelprincipes en speeltechnieken toe om mensen op een positieve manier te sturen. In korte tijd kan hierdoor iets worden geleerd, kennis worden overgedragen of een emotie worden opgewekt. Het spelelement geeft plezier wat meestal leidt tot meer creativiteit en efficiëntie. Bovendien geeft het ruimte om gedrag te beïnvloeden.

Gamification binnen Achmea Pensioenservices
Achmea Pensioenservices werkt met een virtuele escaperoom voor pensioenfondsbestuurders die bestaat uit digitale en fysieke elementen. Om te 'ontsnappen' moeten pensioenvraagstukken zo goed mogelijk worden beantwoord. Hiervoor is samenwerking erg belangrijk. Door de hoge tijdsdruk wordt het risico op lange discussies minimaal. Na afloop worden alle antwoorden besproken. Met de antwoorden en de gedeelde ervaringen kan vervolgens meer over de theorie worden verteld.

Nudging
Het beslissingsgedrag van mensen wordt gedreven door het onderbewuste brein, oftewel vanuit emotie en niet vanuit ratio. Hierdoor kunnen er verkeerde of onlogische keuzes worden gemaakt of ongewenst gedrag worden vertoond. Met 'nudgen' blijven alle keuzes overeind, maar worden de juiste keuzes meer voor de hand liggend om deze zo te beïnvloeden.

Nudging binnen Achmea Pensioenservices
Mensen zijn van nature geneigd om bij keuzes te blijven die automatisch voor hen zijn gemaakt. Niet kiezen is gevoelsmatig dan beter dan de verkeerde keuze maken. Binnen de pensioensector maken we daarom gebruik van standaardopties. Zoals bij een DC-regeling, waar meedoen in de lifecyles de standaard is. Wil men iets anders, vereist dat actie. Als meedoen in de lifecycles niet de standaard was, zou slechts een klein percentage de beleggingsverantwoordelijkheid uit handen geven en bij de pensioenuitvoerder neerleggen. Iets dat we als sector onverantwoord vinden.

Design thinking & Hackathon
Design Thinking is de manier van denken die bij innovatie wordt gebruikt om problemen op te lossen. Door middel van interviews en observatie wordt geprobeerd het probleem te begrijpen. Vervolgens worden ideeën bedacht. De meest kansrijke ideeën worden prototypes. De prototypes worden getest in de praktijk: hoe beïnvloeden ze het gedrag?

Een manier om in korte tijd tot verschillende prototypes te komen is door verschillende mensen bij elkaar te brengen in een creatieve setting. Bijvoorbeeld met een hackaton.

Hackathon binnen Achmea Pensioenservices
Elk jaar organiseert Achmea Pensioenservices een Hackaton: collega’s uit verschillende disciplines zoals IT, Marketing & Communicatie, Pensioentechniek en UX-design komen binnen 24 uur tot een conceptoplossing voor het beïnvloeden van het gedrag van een bepaalde doelgroep. Zoals een pensioenapp om millenials meer te betrekken bij hun pensioen. Onder strakke begeleiding hebben 5 teams zich hiertoe in wedstrijdvorm over dit vraagstuk gebogen met als enig hard criterium dat het maakbaar moet zijn met de huidige technologie. Voor het team met het winnende concept, gekozen door een vakjury bestaande uit onder andere pensioenfondsbesturen, is een prijs uitgereikt.

Gezamenlijk innovatiebudget
Achmea Pensioenservices heeft samen met klanten een innovatiebudget. Het initiatief is bedoeld om meer ideeën te genereren, te experimenteren en samen met pensioenfondsen te investeren in innovatie. We falen samen en we slagen samen. En die samenwerking leidt dan bijvoorbeeld tot beeldbellen met ons klantenteam, interactieve video of premiebetaling met een Tikkie.

Lees meer over innovatie en productontwikkeling binnen Achmea Pensioenservices.

Een grote IT-transformatie

Dashboard deelnemersbeeld

Naar een 360°-klantbeeld van de deelnemer

Paper doorbeleggen DC-regelingen (pdf)

Doorbeleggen voor DC-regelingen

Datascience bij pensioenuitvoering (pdf)

mood board