Beleggingsbalans

Hoeveel risico wil een werknemer of deelnemer écht lopen als hij zelf de verantwoordelijkheid heeft over zijn pensioen en de consequenties voor zijn pensioen duidelijk worden? Met de Beleggingsbalans, een online tool voor risicoprofielmeting, leert een deelnemer op een toegankelijke, speelse en accurate manier de relatie tussen risico en opbrengst kennen.

Het risicoprofiel van een deelnemer is persoonlijk
Hoeveel risico een deelnemer wil lopen bij het opbouwen van zijn of haar pensioen wordt, zeker met de komst van het nieuwe pensioenstelsel, steeds belangrijker. Het is ook persoonlijk. Elke deelnemer kiest het risicoprofiel dat bij hem of haar past. Wij ontwikkelden een online tool voor risicoprofielmeting. De Beleggingsbalans is gebaseerd op een wetenschappelijk beproefde methode waar onder andere Netspar en de Erasmus Universiteit, maar ook Achmea een bijdrage aan heeft geleverd. Vooral in de vertaling van de wetenschap naar de praktijk en de visualisatie.

De Beleggingsbalans maakt het makkelijk
Met de Beleggingsbalans leert een deelnemer op een toegankelijke, speelse en accurate manier de relatie tussen risico en opbrengst kennen. Niet alleen bij ‘verwachte’ of ‘tegenzittende’ scenario’s, maar over het hele spectrum van variaties. Door simpelweg te ‘spelen’ met een aantal ‘standen’ in de tool krijgt een deelnemer al snel gevoel bij welke verhouding het beste bij hem of haar past.

Inzicht in risico en rendement
Bij pensioen is er altijd sprake van een bepaald risico. De uitkomsten zijn niet zeker, maar invloed op de spreiding heeft de deelnemer wel. Die invloed, en wat meer of minder risico doet met de spreiding van uitkomsten, wordt direct kwantitatief inzichtelijk voor een deelnemer met de Beleggingsbalans. De deelnemer krijgt inzicht in de verhouding tussen risico en rendement en helpt deelnemers om pensioenregelingen beter te begrijpen.

Directe vertaling naar elk type DC-regeling en beleggingsrisico
De geavanceerde grafische presentatie en de laagdrempelige redactie maken de Beleggingsbalans toegankelijk voor de deelnemer. Pensioenkennis is niet nodig; het effect van keuzes wordt getoond in netto reële bedragen. De deelnemer ziet wat het te verwachten pensioen is en wat de kansen zijn op meer of minder pensioen. Ook ziet hij of zij hoe groot deze kansen zijn.