Nieuwsoverzicht

Drie voordelen van meedoen aan een pensioenregeling

Pensioen voordeliger dan zelf sparen Lees verder...

In pensioenakkoord ook afspraken over langer gezond doorwerken

Afspraken om gezond de AOW te halen Lees verder...

Blog: Klimaatverandering, wasabi en de levensverwachting

Is het overlijdensrisico groter bij hitte of koude? Lees verder...

Is een eenmalig bedrag in het belang van de deelnemer?

Meer keuze bij de opname van pensioen. Lees verder...

Helpt een gelijk speelveld zelfstandigen aan pensioen?

De denkrichting van de Commissie Borstlap. Lees verder...

Pensioenakkoord: inzichten en checklist

Hoe goed bent u voorbereid? Lees verder...

Pensioenakkoord in een notendop

Highlights Pensioenakkoord. Lees verder...

Impact nieuwe parameters is sterk afhankelijk van kenmerken fonds

Lees verder...

Is een eenmalig bedrag in het belang van de deelnemer?

Lees verder...

De tijdlijnen rond het pensioenakkoord in kaart

Pensioenakkoord op bestuursagenda. Lees verder...

Moeten pensioenfondsen bestuurders in centraal register opnemen?

Geen opname in anti-witwasregister. Lees verder...

Evenwichtige keuze nettoprofijt

Herverdeling tussen generaties in beeld. Lees verder...

Pensioenakkoord: de 8 belangrijkste punten op een rij

Fondsen komen voor belangrijke beslissingen te staan. Lees verder...

Pensioenakkoord: wij hebben een goede startpositie

Veel ervaring met premieregelingen. Lees verder...

Meer betrokkenheid van de deelnemer

En de rol van communicatie. Lees verder...

Bianca Tetteroo over pensioen en technologie

Ze gaf hierover een lezing. Lees verder...

Ondersteuning van uw sleutelfunctie Risicobeheer

Pragmatisch en proportioneel. Lees verder...

De 3 belangrijkste zaken in het overleg met sociale partners

Doelstellingen, afstemming, duidelijkheid. Lees verder...

Pensioencommunicatie in de praktijk

Lees verder...

8 opties voor zelfstandigen zonder pensioen

Zelfstandige zonder pensioen: zzp'er. Lees verder...

Communicatie voor pensioenbewustzijn

Doel van deelnemerscommunicatie. Lees verder...

Communicatieadvies volgt de klantreis

Wensen van deelnemers zijn duidelijk. Lees verder...

Hackathon: tool voor innovatie

Steeds gericht op vernieuwing. Lees verder...

Pensioenreglement biedt betere bescherming dan UPO

UPO is het Uniform Pensioenoverzicht. Lees verder...

Dilemma: Moet de maximale zittingstermijn voor bestuursleden omlaag?

Naleving Code Pensioenfondsen Lees verder...

Huidige generatie voelt geen verschil tussen online en offline

Een conclusie van congres van ViiP. Lees verder...

Juist mensen met laag inkomen kiezen voor eenmalige uitkering

Kabinet wil extra flexibiliteit. Lees verder...

Toonaangevend met ISAE3000

Maximale zekerheid over IT-omgeving. Lees verder...

Ruimte voor verbetering bij pensioen payrollwerknemers

Wat is hiervoor nodig? Lees verder...

In Nederland geen PEPP, maar wel na pensioenvernieuwing?

De discussie gaat door. Lees verder...

Vereenvoudiging van ons pensioen: sluitpost of speerpunt?

Lees verder...

Voorop in de uitvoering van DC

Lees verder...

Wij (durven te) falen en dus slagen wij!

Lees verder...

Op korte termijn geen ‘Big Bang’, wel veel veranderingen

Het kabinet presenteerde een tienpuntenplan Lees verder...

Pensioen en scheiding: hou het simpel en praktisch

Een verdelingsplan is daarvoor noodzakelijk. Lees verder...

Door beleggen hoger pensioen, maar hoe meet je risicobereidheid?

De achtergronden onderzoek risicobereidheid. Lees verder...

6 punten op de pensioenfondsagenda in 2019

En grote vernieuwingsthema's Lees verder...

Stemmen pensioenfondsen verantwoord beleggen voldoende af op deelnemers?

Gebalanceerd geheel van belang Lees verder...

Fiduciair beheer blijft gewoon mogelijk

De Eerste Kamer ging op 11 december akkoord met de Verzamelwet pensioenen 2019. Lees verder...

Diversiteit: ook op zoek naar nieuwe bestuursleden als er geen vacature is

Wij signaleerden eerder 5 succesfactoren voor een divers bestuur. Lees verder...

4 mogelijkheden voor vernieuwing contract op een rij

Een collectief contract zonder nominale zekerheid. Lees verder...

Breed pensioenakkoord legt bal ook bij politiek

De hoofdlijnen van een afspraak over een nieuw pensioencontract waren grotendeels rond. Lees verder...

Escaperoom: gamification van pensioeninhoud werkt

Achmea Pensioenservices maakt escaperoom voor pensioenfondsbestuurders. Lees verder...

"Eerlijk zullen we alles delen" beste actuariële artikel

Hij won er een prijs mee! Lees verder...

Oob-status van grote pensioenfondsen stapelt met eisen IORP II

Dubbele controles? Lees verder...

Ga als pensioenexpert niet te snel af op je eigen intuïtie

Test de meetmethode risicobereidheid. Lees verder...

Meer extra informatie op het UPO, alleen maar lastiger te begrijpen

Voor deelnemers wordt het UPO moeilijker. Lees verder...

Vervolg sleutelfuncties: de bal ligt bij de bestuurders

We praten u bij over de stand van zaken. Lees verder...

Onduidelijk amendement over fiduciair beheer past niet in beleidsarme Verzamelwet

Wat bedoelt de Kamer? Lees verder...

Half jaar extra voor afwikkeling minipensioenen

Vanaf 2019 vervallen minipensioenen van € 2,-. Lees verder...

Iedereen aan de PEPP

PEPP is het Pan-European Personal Pension Product. Lees verder...

Levensverwachting stijgt minder snel. Dipje of trendbreuk?

Het Actuarieel Genootschap komt met cijfers. Lees verder...

Open eindjes automatische waardeoverdracht opgelost

Via de Verzamelwet pensioenen. Lees verder...

Meer keuzevrijheid door bedrag ineens hoeft niet te wachten

Pensioenpunten van Prinsjesdag. Lees verder...

Europees pensioenproduct ook iets voor Nederlandse pensioenfondsen?

In september stemt het Europees Parlement over PEPP. Lees verder...

Deelnemers navigeren richting pensioen met onzekerheid

Inzicht op basis van scenario's. Lees verder...

Sleutelfuncties: veel keuzes, maar nog geen definitieve regels

De keuze is zelf inrichten of uitbesteden. Lees verder...

Ruimte in Europese richtlijn voor gelaagd communiceren

Extra informatie op het UPO en in laag 1 van Pensioen 1-2-3. Lees verder...

Definitieve UPO-modellen 2019 waarschijnlijk vertraagd

UPO moet voldoen aan de nieuwe Europese richtlijn. Lees verder...

Pensioen en de tragedie van de meent

Collectief pensioen leidt tot discussie tussen generaties. Lees verder...

Waardeoverdracht klein pensioen

Nieuwe regels kleine pensioenen, wat is in het belang van uw deelnemers? Lees verder...

Overlap taken verantwoordingsorgaan en intern toezicht

En extra taken betekenen verzwaring. Lees verder...

Meer aandacht voor bevorderen diversiteit

Het plan van aanpak na de zomer klaar. Lees verder...

3 varianten van persoonlijk pensioen nu al mogelijk

Er kan al veel. Lees verder...

Pensioen voor payrollwerknemers nog lang geen gelopen race

Kabinet wil voor hen een adequate pensioenregeling. Lees verder...

Nieuwe rekenregels VPL-pensioenen: premie omhoog of versoberen?

De komende jaren koopt een aantal pensioenfondsen VPL-pensioenen in. Lees verder...

5 succesfactoren voor meer diversiteit

Hoe komen er meer vrouwen en jongeren in de fondsbesturen? Lees verder...

Fondsen kunnen sleutelfuncties prima uitbesteden

Dat kan gevolgen hebben voor de organisatie van het pensioenfonds. Lees verder...

Meer informatie op het UPO is een stap terug

Europese richtlijnen vragen dat. Lees verder...

Komt de AOW-overbrugging op tijd?

Minister Koolmees maakt de AOW-overbrugging weer mogelijk. Lees verder...

Straks betere pensioenopbouw voor zwangere zelfstandigen

Met name bij beroepspensioenfondsen. Lees verder...

Eén fiscaal maximale premie lijkt eenvoudiger

... maar is waarschijnlijk ook soberder. Lees verder...

Kleine ondernemingspensioenfondsen kunnen door met visitatiecommissie

Raad van toezicht niet verplicht voor alle fondsen. Lees verder...

Voorzet voor verbeteringen van het Financieel Toetsingskader

Het Financieel Toetsingskader is geëvalueerd. Lees verder...

Naleving Code Pensioenfondsen goed, maar diversiteit kan beter

Fondsen halen de diversiteitsdoelstellingen niet. Lees verder...

Navigatiemetafoor geeft impuls aan de discussie over gelaagd communiceren

Achter het beeld moeten eenvoudige berekeningen zitten. Lees verder...

Informatie op verzoek beter dan verdwalen in archief

De Verzamelwet pensioenen 2017 treedt 1 april in werking. Lees verder...

Pensioen in 2018: werk aan de winkel

Minister Koolmees wil snel een pensioenakkoord. Lees verder...

DNB: Toezicht op veranderingen en technologische vernieuwing

Bijvoorbeeld op een nieuw pensioenstelsel. Lees verder...

Collectief omzetten naar 68 jaar voor 1 april 2018 gaat via Klijnsma-route

Deelnemer kan zelf geen bezwaar maken. Lees verder...

Fondsen kunnen besluiten over deelname automatische waardeoverdracht klein pensioen

Pensioen blijft dan 'pensioen'. Lees verder...

Strenger toezicht bij fusie of splitsing van pensioenfondsen

DNB krijgt hierbij een rol. Lees verder...

PEPP doorkruist pensioenrichtlijn en taakafbakening

Lees verder...

Overstap naar degressieve opbouw heeft effect op alle regelingen

De doorsneesystematiek verdwijnt. Lees verder...

Rutte III wil door met hervormen pensioenstelsel

Lees verder...

Prinsjesdag wachten op een nieuw kabinet

Lees verder...

Zonder eenvoudig proces is overdracht kleine pensioenen duur

Lees verder...

Verwijs voor maximumleeftijd verplichtstelling naar pensioenrichtleeftijd

Lees verder...

Klijnsma maakt aankoop vaste uitkering aantrekkelijker

Lees verder...

Waarschuwingstekst uitsmeren bij variabele uitkering onevenwichtig

Lees verder...

Wie kan er chocola maken van een herstelplan?

Lees verder...

Nog geen duidelijkheid btw en pensioenregelingen

Lees verder...

Raad van State: nog geen duidelijkheid over leeftijdsonderscheid en verplichtstelling

Kabinet denkt over degressieve pensioenopbouw. Lees verder...

Regels pensioen bij scheiding onbekend

Lees verder...

Stapje op weg naar fusie met tijdelijk gescheiden vermogens voor verplichtgestelde bpf’n

Lees verder...

SER: verplichtstelling beroepspensioenfonds kan blijven

Lees verder...

Website raakt onoverzichtelijk door Verzamelwet

Lees verder...

Grote ondernemingspensioenfondsen moeten een raad van toezicht instellen

Lees verder...

Nieuwe Europese pensioenrichtlijn: sleutelfunctionarissen toetsen en effect op UPO

Lees verder...

Verkiezingsuitslag: Op weg naar individuele pensioenpotjes

Veel voorstanders van nieuw pensioenstelsel met een meer individuele opzet Lees verder...

Pensioenresultaat bepaalt vertrouwen in pensioen

De hoogte van de pensioenuitkering is een belangrijke factor. Lees verder...

Verkiezingen: keuzes op pensioengebied

Over 4 pensioenthema's moet het nieuwe kabinet gaan nadenken. Lees verder...

Halve maatregelen bij governance beroeps- en ondernemingspensioenfondsen

Het intern toezicht bij grote ondernemingspensioenfondsen wordt aangescherpt. Lees verder...

Wezenlijke verbeteringen pensioencommunicatie

Het wordt gemakkelijker om elektronisch te communiceren vanaf juli 2017. Lees verder...

Naleving Code: concreet plan van aanpak maakt verbeteringen haalbaar

Dit blijkt uit het tweede nalevingsrapport van de Monitoringcommissie. Lees verder...

SAPB: Kosten waardeoverdracht in verhouding tot hoogte pensioen

De pensioenuitvoerder mag een klein pensioen na beëindiging van de deelneming nu afkopen. Lees verder...

Vooruitblik: Verkiezingen bepalen waar accent komt. Collectief of individueel

We verwachten in ieder geval meer flexibiliteit en keuzevrijheid. Lees verder...

Evaluatie toetsingsproces levert meer duidelijkheid op over proces

Kandidaten en instellingen hebben nog onvoldoende zicht op de inrichting van het toetsingsproces en op de beoordelingscriteria. Lees verder...

Fusie met gescheiden vermogens: 6 jaar om dekkingsgraden naar elkaar te laten groeien

De Tweede Kamer wil graag een mogelijkheid waarmee verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen (bpf-en) hun schaal kunnen vergroten. Lees verder...

Eenvoudig proces van groot belang bij automatische waardeoverdracht kleine pensioen

Staatssecretaris Klijnsma wil met automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen de pensioenbestemming behouden. Lees verder...

Ook bij langere hersteltermijn verlaging van pensioenen

De dekkingsgraden stijgen weer iets. Lees verder...

DNB-toets bestuursleden pensioenfonds zorgt voor stevige selectie aan de poort

Pensioenfondsbestuurder is een zware functie. Lees verder...

Werk aan de winkel: AOW- en pensioenrichtleeftijd gaan verder omhoog

De AOW-leeftijd gaat in 2022 omhoog naar 67 jaar en 3 maanden. Lees verder...

Deelnemer in jong fonds kan bij degressieve opbouw 20% tot 30% pensioen te kort komen

CBP berekent het anders. Lees verder...

Instemmingsrecht over pensioen uitgebreid, nu kleine ondernemingen nog

Met name die zonder OR. Lees verder...

SZW doet belangrijke onderzoeken rond oude dag, maar snelle besluiten ook nodig

Met name die zonder OR. Lees verder...

Premie stijgt door nieuwe AG Prognosetafel

De gemiddelde leeftijd stijgt. Lees verder...

Prinsjesdag: kabinet schrapt onnodige fiscale pensioenregels

Belasting op premie in plaats van pensioenuitkering? Lees verder...

Verdere spreiding kortingen ei van Columbus?

Om gepensioneerden te ontzien. Lees verder...

Nieuw pensioenstelsel?

Dan ook een nieuw fiscaal pensioenkader! Lees verder...

Sociale partners kunnen recht op keuze tussen vaste en variabele uitkering niet beperken

Lees verder...

Veel aanbod, maar zelfstandige heeft weinig aandacht voor pensioen

Terwijl pensioen ook voor hen belangrijk is. Lees verder...

Kabinet wil degressieve opbouw

En nieuwe pensioencontracten in 2020. Lees verder...

Nieuwe pensioenfondsenrichtlijn

Compromis met heldere spelregels. Lees verder...