Nieuws

Voor de zekerheidszoeker: Een gegarandeerde variabele uitkering

Hoe werkt dit nieuwe idee? Lees verder...

Achmea Pensioenservices sluit Ahold Delhaize Pensioen als eerste klant aan op AllVida en gaat het deelnemersportaal live

Lees verder...

Verlenging contract Achmea Pensioenservices en Keylane

In elk geval tot 1 januari 2028. Lees verder...

De 5 belangrijkste wijzingen in de jaarverslagstaten

De nieuwe jaarverslagstaten gelden voor jaarrapportages over het jaar 2024. Lees verder...

Oud en nieuw: Overzie het geheel bij de transitie

Lees verder...

Feit of fabel? Illiquide beleggen kan alleen in solidaire contract

Overzicht overeenkomsten en verschillen van de nieuwe pensioencontracten. Lees verder...

Checklist opdrachtaanvaarding voor pensioenfondsen

4 punten waar pensioenfondsen aan moeten denken. Lees verder...

De opdrachtbevestiging: voeren wij de juiste regeling uit?

Lees verder...

Pensioen blijft in beweging ook na inwerkingtreding Wet toekomst pensioenen

Pensioen hangt samen met onderwerpen als arbeidsmarkt, gezond doorwerken, zorg voor ouderen en klimaat. Lees verder...

Zomerreeks deel 3: Ingroeien in plaats van invaren

Een beproefde methode bij verbeterde premieregelingen. Lees verder...

Zomerreeks deel 2: Life hack geruisloos invaren

Laat de uitkeringen staan. Lees verder...

Zomerreeks deel 1: Invaren in een notendop

Wat zijn de voordelen van invaren en hoe gaat het in zijn werk? Lees verder...

Informatieverplichtingen 1 minuut info

Wat was al bekend en wat is nieuw? Lees verder...

Bestuursadvies in de transitie naar het nieuwe stelsel

Ook met bestuursondersteuning. Lees verder...

In control bij risico-inventarisatie en risicobeoordeling datakwaliteit

We bieden 3 praktische stappen. Lees verder...

Succesvolle transitie begint met een time out

En 3 goed geformuleerde uitgangspunten. Lees verder...

4x huh?! uit de praktijk op weg naar het nieuwe stelsel

Er is voordeel te halen met een veegwet. Lees verder...

Investeren met impact

Achmea Zomerevent 2023. Lees verder...

De 7 beste tips van onze experts over de Wet toekomst pensioenen

De Eerste Kamer is akkoord met de WTP. Lees verder...

De Eerste Kamer behandelt de WTP

Welke 3 belangrijke wijzigingen gelden per 1 januari 2024? Lees verder...

Eenvoudig invaren met collectieve uitkeringsfase

Alles op een rij in de nieuwe white paper invaren. Lees verder...

Achmea Pensioenservices kiest voor AllVida van IG&H als administratieplatform

Lees verder...

3 belangrijke wijzigingen uit de WTP die meteen gelden

Wat zijn de consequenties? Lees verder...

Van wet naar uitvoering: Mooie papers met resultaten van lobbywerk en onderzoek

Lees verder...

Service Delivery: het fundament van APS

Jolanda Schouwstra vertelt over de dienstverlening. Lees verder...

Een kijkje in de keuken van bestuursadvies

In gesprek met Ewoud de Bruijn over de waardering van klanten. Lees verder...

4 tips die van Wet toekomst pensioenen succes gaan maken

Agnes Joseph schreef een analyse over het nieuwe stelsel. Lees verder...

3 fases in de opzet van het nieuwe nabestaandenpensioen

Met belangrijke keuzes voor sociale partners, beroepsverenigingen en pensioenfondsen. Lees verder...

Shell pensioenfondsen verlengen samenwerking met Achmea

Shell pensioenfondsen verlengen samenwerking met Achmea. Lees verder...

Eenvoudig invaren met collectieve uitkeringsfase

Invaren ingewikkeld? Dat hoeft niet. Lees verder...

Achmea Pensioenservices wijst de weg

Naar het nieuwe pensioenstelsel met de Routekaart. Lees verder...

Blijf bij de essentie, het solidaire contract is eenvoudig uit te voeren

Een korte kassabon is genoeg. Lees verder...

4 voordelen van een ander perspectief uitvoering solidaire premieregeling

Complexe operatie eenvoudig gemaakt. Lees verder...

4 Hete hangijzers

Koopkracht, berekeningen, eigendomsrecht en toezicht. Lees verder...

4x waarom collectieve uitkeringsfase past bij solidaire premieregeling

Het is de moeite waard. Lees verder...

De 12 stappen van de nieuwe opdrachtbevestiging

Hoe ziet de nieuwe regeling er in de praktijk uit. Lees verder...

5 tips voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel

Zorg dat het ook goed voelt. Lees verder...

De kunst van goede vragen stellen

In 4 Kamervragen. Lees verder...

Hoe kijken werkgevers tegen het pensioenakkoord aan?

Wij deden onderzoek. Lees verder...

Actuarieel advies in de transitie naar het nieuwe stelsel

Welke vragen spelen er onder klanten? Lees verder...

Even de roze bril af op weg naar nieuw pensioenstelsel

Welk effect hebben extreme scenario’s? Lees verder...

Juridisch advies in de transitie naar het nieuwe stelsel

APS Juridisch advies uitgelicht. Lees verder...

Toekomstige regels die minder pensioen opleveren

Top-6 van onnodige regels! Lees verder...

'Open normen' nodigen pensioenfondsen uit tot zelfreflectie

Het is belangrijk dat het fonds zelf mag nadenken. Lees verder...

Laat ruimte voor pensioenfondsbesturen om hun werk te doen

Hou open normen open. Lees verder...

Onderzoek naar modern werkgeverschap en pensioen

Lees verder...

De Wet toekomst pensioenen

Wij zien 5 opvallende zaken. Lees verder...

De punten moeten dáár op de i gezet worden, waar ze horen

Deelnemers zijn gebaat bij goede communicatie. Lees verder...

Keuzes maken met grote financiële impact

Hoe begeleid je als pensioenfonds deelnemers? Lees verder...

Maak het solidaire contract in 3 stappen nog iets meer solidair

Dat kan binnen de regels. Lees verder...

Opheffen leenrestrictie en beschermingsrendement in de praktijk

Bij invaren en voldoende toestroom jongeren. Lees verder...

PensioenActualiteiten 2022 duikt het nieuwe pensioenstelsel in

Hoofdstuk over verbeterde premieregeling. Lees verder...

Samen verantwoordelijk, maar niet op elkaars stoel zitten

Bij overstap naar nieuw pensioenstelsel. Lees verder...

Voorsorteren op de transitie in 4 vraagstukken

De overstap naar het nieuwe stelsel. Lees verder...

Netspar thesis awards uitgereikt

Prijs voor onze collega Lieke Werner samen met haar team Lees verder...

Soepelere regels voor indexeren. Maar de voorwaarden zijn super complex

Lees verder...

Kortetermijnoplossingen raken de individuele vermogens straks

4 vragen onderweg naar nieuw stelsel. Lees verder...

Een jaar voor slimme en praktische ideeën

2022 is een jaar voor pioniers. Lees verder...

Pensioenfondsen Shell verlengen samenwerking met Achmea Pensioenservices

Goede samenwerking en oog voor elkaars positie. Lees verder...

SWOT-analyse geeft pensioenfondsen focus bij overstap nieuw stelsel

Heldere aandachtspunten en acties. Lees verder...

Een grote IT-transformatie

Het nieuwe pensioenakkoord vraagt om een grote IT-transitie. Lees verder...

Dashboard deelnemersbeeld

Inzicht voor fondsbesturen en werkgevers. Lees verder...

Van individuele risicopreferenties naar één collectief beleggingsbeleid

Melissa van Wingerden wint scriptieprijs. Lees verder...

Naar een 360°-klantbeeld van de deelnemer

Door gebruik 'data' wordt communicatie relevanter. Lees verder...

Mag een pensioenfonds data van social media gebruiken?

5 stellingen over data en ethiek. Lees verder...

Bedrag ineens, op weg naar duidelijkheid

Dankzij 3 aanpassingen is er nu een beter uitvoerbaar voorstel Lees verder...

Met onze 'Leef je pensioen’-cursus gaan uw deelnemers goed voorbereid met pensioen

De cursus is voor bijna-gepensioneerden. Lees verder...

Compensatie & risicobereidheid in de dubbele transitie

Frisse blik op risicoverschil. Lees verder...

Geef DNB feedback op details nieuw stelsel

Vragenlijst biedt kans om regie te pakken. Lees verder...

Prinsjesdag: pensioen onderdeel toekomstbestendige arbeidsmarkt

Lees verder...

Nieuw pensioenstelsel verandert uitvoering

Vermogensbeheer en pensioenadministratie kunnen niet meer gescheiden zijn. Lees verder...

Doorbeleggen voor DC-regelingen

Veilig en zonder grote schokken in de uitkeringen. Lees verder...

Nieuw stelsel: in 4 stappen naar optimaal beleggingsbeleid

Termen als ‘opbouwpercentages’ en ‘indexaties’ verdwijnen. Lees verder...

Nieuwe insteek verdeling verantwoordelijkheid werkt 2 kanten op

Meer balans bij overstap nieuw stelsel. Lees verder...

Evenwichtige keuze? Nettoprofijt

Is het nettoprofijtplaatje de heilige graal? Lees verder...

U vindt 1 januari 2027 realistisch als startdatum voor nieuw contract

Welke stappen kunt u nu al nemen? Lees verder...

Geen koppen tegen elkaar maar samen verder

Keuze nieuwe pensioencontract vraagt om invaren. Lees verder...

3 tips voor Nederland om het beste pensioenland te blijven

Leo Blom, juridisch beleidsadviseur, op de vooravond van zijn pensioen. Lees verder...

Wel of geen buffer in het nieuwe pensioenstelsel?

MVEV onnodig als fonds risico’s niet draagt. Lees verder...

Veranderde mijlpalen op weg naar nieuw pensioenstelsel

U kunt door met de voorbereidingen. Lees verder...

Format UPO en Pensioen 1-2-3 loslaten of juist niet?

Gevolgen voor de huidige communicatiemiddelen. Lees verder...

Nieuwe open norm voor keuzebegeleiding door pensioenfondsen

Regels gelden meteen bij de start nieuw stelsel. Lees verder...

De truc met value based alm

Onverdeeld pensioenvermogen. Lees verder...