Het tijdpad

Alle pensioenregelingen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 aangepast zijn. Hoe ziet de weg er naar toe er uit? Er komt een transitieperiode van vier en half jaar (2023 – 2028) voor de besluitvorming en implementatie. Partijen bij de pensioenregeling én pensioenfondsen moeten op tijd bepaalde mijlpalen halen. Besluitvorming is mogelijk nu alle wettelijke details bekend zijn. We geven u een tijdlijn en een overzicht van wie wanneer aan zet is.

Mijlpalen op weg naar het nieuwe pensioenstelsel
De transitie naar een nieuw pensioenstelsel is een mega operatie. Alle betrokken partijen moeten voldoende tijd hebben om hun rol te spelen. Om de overgang naar het nieuwe stelsel op tijd af te kunnen ronden, komt in de wet te staan wie wanneer bepaalde mijlpalen gehaald moet hebben. Eerder mag ook.

1 juli 2023 Wet toekomst pensioenen van kracht
1 juli 2024 Concept besluit over de nieuwe pensioenregeling, compensatie en invaren door sociale partners, werkgever of beroepspensioenvereniging
1 januari 2025 Besluit over de nieuwe pensioenregeling, compensatie en invaren door sociale partners, werkgever of beroepspensioenvereniging => transitieplan vastgesteld
1 april 2025 Pensioenfonds informeert DNB over de nieuwe pensioenregeling
1 juli 2025 Pensioenfonds stelt implementatie- en communicatieplan vast
1 januari 2028 Uiterste transitiemoment
1 januari 2037 Einde compensatieperiode