Onze whitepapers

We stappen met zijn allen over naar een nieuw pensioenstelsel. Het is een nieuwe wereld. Achmea Pensioenservices kijkt daarom hoe we van wet naar uitvoering kunnen, naar wat er verandert, hoe het precies werkt en wat de impact is op onze pensioenfondsklanten en hun deelnemers. In het nieuwe pensioenstelsel is er keuze tussen 2 premieregelingen. De solidaire premieregeling en flexibele premieregeling zijn nieuwe premieregelingen met elk hun eigen kenmerken. Die geven smaak en eigenheid aan de regeling.

De besluitvormingsfase: invulling van de van de nieuwe regeling
Achmea Pensioenservices analyseerde diepgaand de uitvoering van de nieuwe premieregelingen. Onze analyse van de flexibele en de solidaire premieregeling zijn gepubliceerd. Alles draait om een kwalitatief goede regeling, die op tijd klaar is voor het nieuwe stelsel. We zetten een standaard neer. We putten hiervoor uit onze praktijkervaring met collectieve premieregelingen voor pensioenfondsen. Het pensioenfonds kiest zelf wat goed past. En kan ook uitkomen bij uitvoering die optioneel is. Onze productkaart biedt een overzichtelijke checklist voor de invulling en vormgeving van de regeling. In een aparte paper beschrijven we de belangrijke juridische en fiscale aspecten bij de uitvoering.