Begrippen en thema’s

De Wet toekomst pensioenen is aangenomen. Pensioenfondsen werken aan de transitie die uiterlijk op 1 januari 2028 gereed moet zijn. U kunt aan de slag met het nieuwe pensioenstelsel. Wij helpen u daar graag bij. Bijvoorbeeld met korte video’s.

Vlog Richtje Thien: checklist opdrachtaanvaarding

In een korte video legt onze pensioenjurist Richtje Thien uit waar een pensioenfondsbestuur op moet letten bij de opdrachtaanvaarding.

Vlog Agnes Joseph: Werk met eenvoudigere modellen

In deze video vertelt onze actuaris Agnes Joseph hoe zij aankijkt tegen het gebruik van modellen. Modellen zijn er om inzichten te verschaffen. Maar is al die complexiteit ook beter?

Vlog: Agnes Joseph over macro- en microlanglevenrisico

In deze video vertelt onze actuaris Agnes Joseph hoe zij aankijkt tegen het delen van het langlevenrisico in het nieuwe pensioenstelsel. Het macrolanglevenrisico is het risico dat de gehele bevolking langer leeft. Agnes legt uit waarom ze het delen van dit risico wil beperken tot de uitkeringsfase. Het microlanglevenrisico is het risico dat 1 individu erg oud wordt. Bij dit risico wil Agnes zowel de opbouw- als de uitkeringsfase betrekken.

Inzichten over het delen langlevenrisico’s

Vlog: Richtje Thien over verantwoordelijkheidsverdeling

In deze korte video vertelt Richtje Thien, meer over de verantwoordelijkheidsverdeling bij het nieuwe pensioenakkoord. Zij bespreekt de verantwoordelijkheidsverdeling tussen sociale partners en het pensioenfonds. Tip van Richtje Thien voor sociale partners en pensioenfondsbesturen: Het is goed om aan het einde van de oriëntatie op het nieuwe stelsel, vast te leggen wat de gezamenlijke uitgangspunten zijn voor de verdere uitwerking.

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen sociale partners en het pensioenfonds bij het nieuwe pensioenakkoord.

Pensioenakkoord: transitie-FTK

Het transitie-FTK maakt onderdeel uit van het Pensioenakkoord. Wat is het transitie-FTK?

Lees meer over het transitie-FTK binnen het Pensioenakkoord.

Pensioenakkoord: 2 contracten

Binnen het Pensioenakkoord is er sprake van 2 contracten. Wat is het verschil? Of beter gezegd: wat zijn de overeenkomsten?

Lees meer over de 2 contracten binnen het Pensioenakkoord.

Lees meer over het Pensioenakkoord