Pensioenstelsel: van wet naar uitvoering

pioniers in pensioen Pensioenakkoord

Op weg naar het nieuwe pensioenstelsel
We zijn met zijn allen onderweg naar een nieuw pensioenstelsel. Het wetsvoorstel toekomst pensioenen regelt nieuwe wettelijke kaders voor pensioen. De wet treedt op 1 juli 2023 in werking. Op 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen voldoen aan de nieuwe wet.

Wij kijken naar wat er verandert
En naar hoe het precies werkt en wat de impact ervan is op onze dienstverlening. De grote verandering is dat de uitkeringsregeling plaatsmaakt voor 2 nieuwe premieregelingen. De solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. Ons uitgangspunt is een transparante en eenvoudige uitvoering. Dat doen we zowel voor de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling.

Onze analyse van de flexibele premieregeling
De flexibele premieregeling lijkt erg op de collectieve premieregelingen die we nu al voor pensioenfondsen uitvoeren. We putten voor de analyse van de flexibele premieregeling dan ook uit onze praktijkervaring. Wij schreven een paper waarin een diepgaande analyse en toelichting op de uitvoering van de flexibele premieregeling staat. In een aparte paper beschrijven we de belangrijke juridische en fiscale aspecten bij de uitvoering van een flexibele premieregeling. Een overzichtelijke checklist voor de invulling en vormgeving van de regeling staat in onze de bijbehorende productkaart.

Samenwerking is cruciaal
De route naar het nieuwe stelsel leidt langs drie fases. Het gaat om de oriëntatie-, de besluitvormings- en implementatiefase. In elke fase worden keuzes gemaakt en besluiten genomen. Duidelijk is dat de transitietijd kort is. Alle pensioenfondsen maken immers in een aantal jaar de transitie door. Dit is voor iedereen een onbekende route. Goede samenwerking en samen optrekken is heel belangrijk voor pensioenfondsen, sociale partners, beroepsverenigingen en de uitvoeringsorganisatie en vermogensbeheerder achter het pensioenfonds. Daarom zetten wij ons ook in binnen werkgroepen en commissies van de Pensioenfederatie.

Lees hieronder meer over het pensioenakkoord en wat wij hierin voor u kunnen betekenen: