Privacy statement

Achmea Pensioenservices treedt in de hoedanigheid van pensioenuitvoeringsorganisatie niet op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, maar als verwerker. Het betreffende pensioenfonds, dat de uitvoering van haar regeling aan Achmea Pensioenservices heeft uitbesteed, is verwerkingsverantwoordelijke partij.

Achmea Pensioenservices hecht veel waarde aan de privacy van de deelnemers van de pensioenfondsen die bij ons klant zijn. Om de privacy van de deelnemers te waarborgen zijn afspraken gemaakt, die vastgelegd zijn in een verwerkersovereenkomst tussen het pensioenfonds en Pensioenservices. In deze verwerkersovereenkomst geeft het pensioenfonds aan hoe Pensioenservices de werkzaamheden voor het fonds moet uitvoeren. Onder meer wordt geregeld hoe de persoonsgegevens van de deelnemers beveiligd moeten worden en welke rol Pensioenservices heeft wanneer een deelnemer zijn rechten op grond van de AVG wil uitoefenen. Wanneer een deelnemer een beroep doet op deze rechten, moet hij daarvoor altijd zijn pensioenfonds benaderen.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea. Stuur een e-mail naar privacymanager@achmea.nl. Of stuur een brief aan:

Achmea B.V. T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Risk & Compliance
Postbus 866
3700 AW Zeist

U kunt ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van het pensioenfonds. Informatie hierover kunt u terugvinden op de site van het pensioenfonds.

Wij kunnen het Privacy Statement aanpassen
Bijvoorbeeld als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond bedrijfsactiviteiten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak. Kijk daarom af en toe of er iets veranderd is. Dit Privacy Statement is het laatst gewijzigd op 1 januari 2017.