Privacy statement

U doet mee aan onze pensioenregeling. Achmea Pensioenservices voert het pensioen uit. En zorgt voor de betaling van pensioenen. Dat doen zij namens ons. Daarvoor gebruiken en bewaren (verwerken) zij uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw naam, adres of burgerservicenummer (BSN). De verwerking van uw gegevens voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aan de Gedragslijn AVG Pensioenfondsen.

We verwerken gegevens van u en uw partner
U bouwt bij ons pensioen op. Daarom hebben wij gegevens van u nodig en vaak ook van uw partner. Deze gegevens hebben wij nodig om uw pensioenregeling goed uit te kunnen voeren.

Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?
Wij ontvangen uw gegevens van uw werkgever als hij u aanmeldt voor de pensioenregeling. Wij gebruiken de Basisregistratie personen (Brp) om uw gegevens bij te werken. Wij mogen onze administratie daaraan koppelen. Daardoor hoeft u belangrijke veranderingen in uw persoonlijke situatie niet zelf aan ons door te geven. Bijvoorbeeld als u gaat verhuizen of bij een echtscheiding. Raakt u arbeidsongeschikt? Dan krijgen wij het arbeidsongeschiktheidspercentage van UWV. Wij verwerken geen andere medische informatie.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw pensioen uit te voeren
Wij verzorgen uw pensioen vanaf de opbouw van uw pensioen tot en met de uitkering, aan u of bijvoorbeeld aan uw nabestaanden. U krijgt informatie van ons over belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld als uw pensioenregeling verandert. Wij verwerken de persoonsgegevens die wij hiervoor nodig hebben. Voor andere doelen hebben wij meestal uw toestemming nodig. Behalve als dat volgens de wet mag.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor een lange periode
Wij bewaren uw persoonsgegevens uw hele leven lang en ook nog daarna. Want (ex-)partners en kinderen krijgen soms nog jaren geld vanuit uw pensioen. Meestal bewaren wij een deel van uw gegevens voor een periode van 100 jaar.

Wij maken afspraken met andere organisaties met wie wij samenwerken
Wij hebben afspraken met Achmea Pensioenservices en met andere organisaties om uw privacy te beschermen. Deze afspraken leggen wij vast in de verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst staan onder andere de afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Wij gebruiken cookies op onze website
Een cookie is een bestand op uw computer dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om onze website te laten werken en te verbeteren. Meer informatie leest u in de cookieverklaring.

Uw rechten
Uw rechten zijn in de wet geregeld. U mag ons vragen om:

  • uw persoonsgegevens in te zien. U vindt veel persoonsgegevens ook op uw persoonlijke portaal. 
  • uw persoonsgegevens te veranderen als die niet kloppen. Behalve als de gegevens die wij van de Basisregistratie personen (Brp) ontvangen niet juist zijn. In dat geval kunt u uw gegevens aanpassen bij de gemeente.
  • niet al uw gegevens te verwerken. Dat mag alleen voor de gegevens die wij niet nodig hebben om uw pensioenregeling uit te voeren.
  • uw persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie. Bijvoorbeeld als u een verzoek tot waardeoverdracht doet.

Let op: wij kunnen helaas niet altijd doen wat u vraagt. Bijvoorbeeld als wij uw gegevens nodig hebben om uw pensioen te regelen.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten
Stuur een e-mail of brief. Bekijk de contactgegevens. 
Let op: stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij bewaren uw kopie 1 jaar.

Wij reageren binnen 4 weken na uw e-mail of brief. Behalve als dat niet kan. Wij laten u dan weten wanneer u een antwoord van ons krijgt. Eerst kijken wij of uw identiteit klopt. Daarna beantwoorden wij uw vraag.

Heeft u een vraag, tip of klacht?
U kunt ons een e-mail of brief sturen. Bekijk de contactgegevens. 
Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl. U kunt ook naar de rechter gaan.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen
Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 19 december 2019.