Risicobereidheid

De risicohouding van de pensioendeelnemer, of zijn tegenhanger: pensioenzekerheid, is een onderwerp dat steeds serieuzer genomen wordt. Hoe groot moet het risico zijn dat past bij wat een deelnemer echt wil? Niet alleen bij wat hij zègt dat hij wil, maar ook hoeveel risico hij écht wil nemen als de consequenties voor het pensioen hem duidelijk worden.

De rol van Achmea Pensioenservices
Achmea Pensioenservices ondersteunt pensioenfondsen met administratie, communicatie en advies. Vanuit zowel onze maatschappelijke betrokkenheid en onze rol in pensioencommunicatie hebben wij onderzoek uitgevoerd naar de risicohouding van deelnemers.

Meten van risicobereidheid
Weten hoeveel risico een deelnemer écht wil nemen vereist een diepgaander onderzoek en meetmethode. Achmea Pensioenservices heeft geïnvesteerd in een methode die wetenschappelijk gevalideerd is. We hebben een nieuwe aanpak, ontwikkeld in Netspar-verband, verder doorontwikkeld. Deze meetmethode kan daardoor de wetenschappelijke toets doorstaan. Vervolgens heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction namens ons een onderzoek gedaan onder een representatieve groep werknemers.

Verrassende uitkomsten
De conclusies en aanbevelingen uit ons onderzoek zijn interessant voor pensioenfondsen, voor werkgevers en werknemers, en voor pensioenadviseurs. Zowel voor het moment dat er een andere pensioenregeling als andere uitvoerder overwogen wordt. Maar ook om voor het eerst of periodiek te meten in hoeverre de pensioenregeling nog wel aansluit bij wat deelnemers willen.

Bent u benieuwd naar het resultaat en de inzichten?
Laat u zich verrassen door de uitkomsten, te lezen in ons onderzoeksrapport ‘Naar een passend risico in pensioenopbouw’. Uitleg over de achtergronden van het meten, geeft Agnes Joseph in haar artikel Risicobereidheidsonderzoek in de praktijk.

Wilt u meer weten over het risicobereidheidsonderzoek van Achmea Pensioenservices?
Stuur dan een mail naar Jeroen Beelen.

Ons risicobereidheidsonderzoek in IPE Magazine (pdf)

Paper Beleggingsbalans (pdf)

Risicobereidheidstool in een notendop (pdf)

onderzoeksrapport (pdf)

publicatie in Pensioenadvies (pdf)

vader en kind digitaal