Risk & Compliance

De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten beoordelen de kwaliteit van de pensioenuitvoering door Achmea Pensioenservices indirect door het toezicht op haar klanten. Achmea Pensioenservices:

  • ondersteunt klanten bij toezichthouderonderzoeken.
  • stelt klanten in staat adequaat risicobeheer te voeren door middel van SLA rapportages, risicorapportage niet-financiële risico’s en de jaarlijkse ISAE3402 verklaring.
  • verstrekt klanten gevraagd en ongevraagd alle informatie om te voldoen aan alle actuele regelgeving.

Information Security Management
Pensioenfondsbestuurders en deelnemers maken steeds meer gebruik van digitale informatie. Deze vaak financiële gegevens brengen ook risico’s met zich mee. Denk aan cybercrime en cloud computing.

Achmea Pensioenservices gebruikt Information Security Management om klantinformatie te beveiligen. We hanteren standaarden en richtlijnen, zoals Cobit, ISO en het DNB Toetsingskader. Ook voldoen we aan wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (voorheen de Wet bescherming persoonsgegevens).

Achmea Internal Audit, externe accountants en toezichthouders zien toe op de naleving van ons informatiebeveiligingsbeleid. Klanten ontvangen elke kwartaal een rapportage.

lekker thuis