MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat bij Achmea Pensioenservices hoog op de agenda. Onder meer door transparant te zijn naar onze klanten en opdrachtgevers. Zij moeten begrijpen wat wij vertellen en war wij voor staan. Maar we doen meer.

Oog en aandacht hebben voor het milieu
Wij vinden het belangrijk dat we duurzaam omgaan met onze omgeving. Dat doen we op verschillende manieren.

  • Energieverbruik terugdringen en het milieu zo min mogelijk belasten. Bijvoorbeeld door processen te digitaliseren en zoveel mogelijk papierarm te werken.
  • Achmea ondertekende als eerste Nederlandse verzekeraar ‘The principles of sustainable insurance’. Ook ondertekende Achmea de ‘The pledge for action’. Hiermee onderschrijven wij het klimaatakkoord dat zich onder meer richt op een beperkte temperatuurstijging.

Bijdragen aan het maatschappelijk debat
Achmea Pensioenservices denkt mee over het Nederlandse pensioenstelsel en luistert goed naar andere partijen.

  • Met fondsbestuurders, werkgevers, politiek en wetenschap delen we onze deskundigheid op het gebied van pensioenen.
  • Nieuwe producten en diensten komen tot stand in overleg met klanten. En vertegenwoordigers van pensioenfondsen nemen deel in onze klantenraad.
  • We toetsen al onze projecten, processen en programma’s aan het klantbelang.
jong stel fiets