U vindt 1 januari 2027 realistisch als startdatum voor nieuw contract

poll

De Wet toekomst pensioenen gaat naar verwachting 1 januari 2023 in. Daarna is er tot uiterlijk 1 januari 2027 de tijd om over te stappen naar een nieuw contract. We vroegen u of u dat realistisch vindt. Ruim 78% van u verwacht dat 2027 inderdaad realistisch is. 33% denkt zelfs dat eerder overstappen lukt. 12% denkt dat het maar net gaat lukken. Toch verwacht ook 22% dat 2027 niet realistisch is. Wat zijn de mijlpalen en de stappen die u nu al kunt nemen?

De mijlpalen
Sociale partners, beroepspensioenverenigingen en pensioenfondsen (partijen) moeten tegelijkertijd werken aan de overstap: in een iteratief proces. Je werkt in zo’n proces stapje voor stapje, stelselmatig en met steeds nieuwe inzichten toe naar de nieuwe situatie. Een goede samenwerking is daarbij belangrijk. Tussendoor moet u mijlpalen halen. Dit zijn de data waarop u een tussenstap uiterlijk moet nemen:

tijdlijn pensioenregelingen

Duidelijkheid over de wet- en regelgeving is nodig om eerder over te stappen
Veel fondsen werken voortvarend toe naar een nieuw pensioencontract. Wat is er nodig om eerder over te stappen? Allereerst moet er duidelijkheid zijn over de inhoud van de nieuwe wet en over de lagere regelgeving. Het wetgevingsproces is vertraagd, want eerder zou dat na de zomervakantie van 2021 starten. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) moet het verzoek om in te varen beoordelen. DNB krijgt volgens het concept wetsvoorstel 6 maanden de tijd om een voorgenomen besluit tot invaren te beoordelen. Met een verlengingsmogelijkheid van 2 x 3 maanden. Partijen moeten het voornemen tot invaren dan dus uiterlijk medio 2022 aan DNB melden. Dat kan alleen als de wet- en regelgeving daarvóór is afgerond. En dan moeten er ook complexe berekeningen worden gemaakt voor het invaren. En er moet nieuwe pensioencommunicatie opgezet zijn.

Koud kunstje of toch niet?
Gelukkig hoeft niet alles te wachten op de definitieve wetgeving. Zo kunt u ervoor zorgen dat alle partijen, die betrokken zijn bij het proces, met goede pensioenkennis aan de start verschijnt. Wat is de rol van de verschillende partijen? En wat vinden de verschillende betrokkenen evenwichtig? U kunt daar nu al over nadenken. Ook kunt u alvast een begin maken met het project pensioenakkoord. U kunt al een gezamenlijk communicatieplan van pensioenfonds en sociale partners of beroepspensioenvereniging ontwerpen. Want samen optrekken biedt deelnemers, slapers en pensioengerechtigden consistente informatie over het pensioenakkoord op. En verder, is het wel handig om straks gebruik te maken van het transitie-FTK? Wat is de risicobereidheid van uw deelnemers? Het is geen koud kunstje. Niet voor niets verwacht ook een substantieel deel van u dat 2027 pittige deadline is om te halen.

Hoe zet u het project pensioenakkoord op?

Auteur: Lieke Haijemaije, beleidsadviseur