Evenwichtige keuze? Nettoprofijt

nettoprofijt one minute info

Nettoprofijt brengt herverdeling tussen generaties in beeld
In het pensioenakkoord staan nieuwe spelregels voor aanvullend pensioen. Nieuwe regels zorgen voor herverdeling tussen generaties. Deze herverdeling meet de overheid vaak aan de hand van een verandering van het ‘netto profijt’. Maar hoe lees je zo’n profijtplaatje? Wat zijn de voor- en nadelen? Is het nettoprofijtplaatje de heilige graal? In 1 minuut heb je het in beeld.

Hoe lees je een nettoprofijtplaatje?
Het nettoprofijtplaatje laat zien hoeveel de waarde van het aanvullend pensioen van generaties verandert na aanpassing van de pensioenregels. Is het nettoprofijt van een generatie 5%? Dan gaat zij er door de aanpassing van de spelregels 5% op vooruit ten opzichte van de huidige spelregels.

Voordeel: nettoprofijt geeft een compleet beeld
Nettoprofijt kijkt niet alleen naar de pensioenuitkering, maar ook naar de daarvoor betaalde premie. Eenzelfde pensioen voor een hogere premie, geeft een lager nettoprofijt. Daarnaast houdt nettoprofijt niet alleen rekening met verwachtingen, maar ook met risico’s. Een grotere kans op een lager pensioen, geeft een lager nettoprofijt. Hier zit ook gelijk de moeilijkheid.

Nadeel: nettoprofijt is complex
Het kan zijn dat een generatie door aanpassing van de pensioenspelregels een hoger verwacht pensioen heeft, maar een lager nettoprofijt. Een toename in risico weegt namelijk zwaar mee in nettoprofijt. Dit maakt de interpretatie van nettoprofijt lastig. Ook is nettoprofijt erg afhankelijk van de economische aannames en het aantal jaren waarover je rekent.

Let op: streven naar een nettoprofijt van 0%?!
Dat klinkt misschien heel evenwichtig voor alle generaties. Maar daarmee ga je er impliciet van uit dat de situatie van vandaag met ook de huidige spelregels evenwichtig is. Want 0% verandering in nettoprofijt is per definitie de voortzetting van de huidige spelregels.

Conclusie: nettoprofijt is een hulpmiddel, helaas geen heilige graal
Nettoprofijt is een maat voor evenwichtige belangenafweging bij aanpassing van pensioenspelregels. Maar nettoprofijt is wel een complexe maat die je met grote voorzichtigheid moet interpreteren. Een ongelijke verdeling van nettoprofijt zegt wel iets, maar zeker niet alles over evenwichtige herverdeling van pensioen over generaties.

Agnes Joseph, Actuaris