Pensioenfondsen Shell verlengen samenwerking met Achmea Pensioenservices

man-pak

Onlangs hebben beide Shell-pensioenfondsen, SSPF en SNPS, de pensioenbeheerovereenkomsten met Achmea Pensioenservices (APS) met twee jaar verlengd. Zo hebben we samen met beide Shell-fondsen de tijd om ons voor te bereiden op de overgang naar het nieuwe administratiesysteem. Daarnaast is gezamenlijk de intentie uitgesproken om in 2022, in het kader van de strategische samenwerking, de mogelijkheden te onderzoeken van een nieuw langjarig contract met ingang van 1 januari 2025.

Hiermee benadrukken we samen met de Shell-fondsen het belang van een goede samenwerking en oog voor elkaars positie in het kader van strategisch partnerschap. We hebben bij APS de ambitie om de beste digitale pensioenuitvoerder van Nederland te worden en ondergaan daartoe een transformatie op het gebied van dienstverlening en IT-platform. De Shell-pensioenfondsen spelen als strategisch partner een belangrijke rol bij het vormgeven van onze nieuwe dienstverlening en het aanreiken van verbeterpunten.

Normaal gesproken is het tekenen van een nieuwe overeenkomst een feestelijke gebeurtenis. Helaas was het vanwege coronamaatregelen niet mogelijk hiervoor bij elkaar te komen.