Een jaar voor slimme en praktische ideeën

Vader en dochter lezen

Maandag stond het nieuwe kabinet op het bordes. Carola Schouten is minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. In het coalitieakkoord staat dat het pensioenakkoord wordt uitgevoerd. De Wet toekomst pensioenen ligt momenteel voor advies bij de Raad van State. Achmea Pensioenservices werkt ondertussen aan slimme ideeën om de nieuwe pensioencontracten praktisch uit te voeren. 2022 vraagt om lef. Om over te durven stappen naar ideeën die passen bij het nieuwe stelsel. 2022 is een jaar voor pioniers in pensioen.

 

Pensioenen en vermogens gepensioneerden zijn in de praktijk hetzelfde
Het nieuwe contract draait om persoonlijke vermogens. Voor elk gereserveerd vermogen kan de hoogte van het bijbehorende pensioeninkomen worden bepaald. Bij het toedelen van resultaten aan gepensioneerden ontstaan afrondingsverschillen als het vermogen het uitgangspunt is, in plaats van het hiermee te financieren pensioen. Ook krijgen gepensioneerden van verschillende leeftijden verschillende resultaten toebedeeld. Dat is lastig uit te leggen.

Wat ons betreft kijk je daarom vooral naar het pensioen dat uitbetaald wordt. Het is verder fijn als gepensioneerden onderling de risico’s kunnen delen. Dat maakt namelijk dat gepensioneerden eenzelfde jaarlijkse aanpassing van hun pensioeninkomen krijgen. Ook bij het invaren heeft het grote voordelen om gepensioneerden als één collectief te behandelen. Je voorkomt er namelijk mee dat 2 gepensioneerden die voor de transitie precies hetzelfde pensioen kregen, na de transitie een verschillend pensioen krijgen.

Durf afscheid te nemen van het oude
De overstap naar het nieuwe stelsel heeft voordelen. Pensioenfondsen hoeven straks geen buffers meer aan te houden. Dat is voordelig voor gepensioneerden, omdat pensioenen eerder omhoog gaan. En pensioenfondsen kunnen voor het verwachte pensioen rekenen met een verwacht rendement. De overstap op een vlakke premie in combinatie met degressieve opbouw betekent echter ook dat een groep deelnemers mogelijk een lager verwacht pensioen krijgt. Pensioenfondsen en sociale partners of de beroepspensioenverenigingen staan voor de taak om deze overgang in goede banen te leiden. En om compensatie voor de groep regelen die te maken krijgt met dit nadeel.

De termijn voor eventuele compensatie is beperkt en geldt niet voor nieuwe toetreders. Hierdoor kunnen voor één werkgever meerdere regelingen ontstaan. Het is belangrijk om overgangsregelingen zoveel mogelijk te beperken of in ieder geval eenvoudig te houden. En zet overgangsregelingen niet zo op dat alles precies blijft zoals in het huidige stelsel. Nederland stapt immers niet voor niets over naar een nieuw stelsel. Compensatie kan ook worden gezocht in de loonsfeer. Invaren helpt ook. Mogelijk als compensatiebudget. Maar vooral bij het eenvoudig houden van de uitvoering en om direct te profiteren van het nieuwe stelsel. Het is goed om u samen met sociale partners of de beroepsvereniging te verdiepen in de verschillende mogelijkheden.

Bedrag ineens
Er is net voor het einde van het jaar een oplossing gekomen voor het probleem dat het ‘bedrag ineens’ zwaarder belast wordt voor mensen die ongunstig jarig zijn. De oplossing is er voor mensen die in de maand van AOW of eerste van de maand daarop volgend, hun pensioen in laten gaan. Zij kunnen het ‘bedrag ineens’ uitstellen. De betaling van het ‘bedrag ineens’ gebeurt in januari van jaar volgend op de ingangsdatum. De bedoeling is dat er vanaf 1 januari 2023 op pensioendatum een ‘bedrag ineens’ kan worden opgenomen. Krap, want gepensioneerden krijgen meestal 6 maanden van te voren informatie van hun pensioenfonds over het pensioen en de keuzemogelijkheden.

Nieuwe mogelijkheden afkoop kleine pensioenen
De pensioensector wilde graag dat alle kleine pensioenen uit het verleden automatisch overgedragen kunnen worden. Ook als er een klein pensioen ontstaat door collectieve beëindiging van de pensioenregeling. En voor netto pensioenen en lijfrenten. Vlak voor de Kerst kwam het wetsvoorstel dat dit regelt. De bedoeling is dat het per 1 april 2022 geregeld is. Het is goed dat afkoop voor kleine netto pensioenen en lijfrenten ook kan. Want daarvoor kunnen de kosten het pensioenkapitaal opeten. De deelnemer moet hier nog wel instemmen.

De weg banen naar het nieuwe stelsel
De contouren van ons nieuwe stelsel staan in de Wet toekomst pensioenen. In de gesprekken die we voeren krijgen we veel vragen over hoe het nieuwe stelsel straks daadwerkelijk uitpakt. En hoe wij de nieuwe wet praktisch uitvoeren. Vragen waar wij mee aan de slag gaan. En die ons triggeren om nieuwe wegen te verkennen. Wij gaan graag samen met u op pad.

Auteur: Lieke Haijemaije

Achmea Pensioenservices maakt de impact van de overstap naar een nieuw stelsel inzichtelijk
En helpt pensioenfondsen, sociale partners en beroepsverenigingen zo om evenwichtige en gedragen keuzes te maken.

Meer weten?
Neem contact met ons op voor Juridisch advies, Communicatieadvies, Bestuursadvies en Actuarieel advies. En lees het artikel '3 tips voor de uitkeringsfase van het nieuwe pensioencontract (pdf)' door Agnes Joseph en Lieke Werner in Pensioen Magazine oktober 2021.