Keuzes maken met grote financiële impact

opa en kleinkind liggen te lezen op tapijt

Bij het nieuwe pensioenstelsel hoort een nieuwe open norm: keuzebegeleiding. Het pensioenfonds heeft als opdracht om de deelnemer op adequate wijze te begeleiden zodat de deelnemer een passende keuze kan maken. Aan pensioenkeuzes hangen immers financiële consequenties voor de lange termijn. Hoe kun je dit als pensioenfonds doen? Wij denken dat pensioenfondsen deelnemers veel en goede inzichten kunnen bieden met deelnemersportalen. Een ontwikkeling waarvan wij nog meer nieuwe toepassingen verwachten voor het nieuwe pensioenstelsel. Want zoals Loesje zegt: Kiezen is ook een groeiproces.

Keuzebegeleiding = meer dan informeren
Maar geen adviseren! Over de nieuwe norm van keuzebegeleiding in de Wet toekomst pensioenen is al veel gezegd. In de consultatieversie van de wettekst staat dit:

Keuzebegeleiding
De pensioenuitvoerder begeleidt de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde op een adequate wijze bij het maken van een keuze binnen de pensioenovereenkomst, zorgt voor de inrichting van de keuzeomgeving en stelt de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde daarmee in staat om een passende keuze te maken.


Er wordt behoorlijk wat verlangd: begeleiden, op adequate wijze, keuze maken, inrichting keuzeomgeving, passende keuze.

Deelnemers kunnen keuzes niet altijd goed maken
De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakte een animatie over keuzebegeleiding. In de animatie zegt de AFM hierover: In pensioenregelingen zitten ingewikkelde keuzes met soms veel impact op de financiële toekomst. Deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners of pensioengerechtigden (hierna deelnemer) kunnen die keuze niet altijd goed maken. Zeker niet als het mogelijk is om keuzes te combineren. Want niet alle combinaties zijn even gunstig. Pensioen is immers ingewikkeld en de gevolgen van bepaalde keuzes zijn niet altijd even overzichtelijk. De deelnemer alleen van informatie voorzien, is daarom niet meer voldoende. Zijn pensioenfondsen klaar om deelnemers daadwerkelijk meer dan te informeren ofwel te begeleiden?

Begeleiden betekent dat je je realiseert dat alles de deelnemer kan beïnvloeden
De AFM: "Keuzebegeleiding houdt in dat het pensioenfonds de deelnemer zo begeleidt dat de deelnemer een passende keuze kan maken. Van de informatie die wordt gegeven tot de manier waarop de keuzemogelijkheden worden gepresenteerd. Hoe kun je dit als pensioenfonds doen? Door een keuze-architectuur te ontwerpen die deelnemers daadwerkelijk helpt en ook inzicht geeft in de samenhang tussen keuzes. De nieuwe norm geeft het pensioenfonds dus een belangrijke actieve en activerende rol in het keuzeproces van deelnemers met aandacht voor de specifieke kenmerken van de deelnemers."

Achmea Pensioenservices ontwikkelde goede deelnemersportalen
De belangrijkste tip van de AFM: keuzebegeleiding, begin vandaag! Deze tip nemen wij graag ter harte. Achmea Pensioenservices heeft al een goede keuze-architectuur staan. En we ontwikkelen dat vanzelfsprekend door naar een nog betere keuze-architectuur samen met onze klanten.

Kiezen is ook een groeiproces
De norm voor keuzebegeleiding is nieuw. En kan al per 1-1-2023 gaan gelden. Het is daarom goed om nu al na te denken over wat dat straks betekent. Achmea Pensioenservices ondersteunt pensioenfondsen bij het opzetten van een goede keuze-architectuur. Wij geloven dat we deelnemers de juiste inzichten kunnen bieden met portalen. Zo laten we deelnemers groeien naar keuzes die aansluiten bij de overstap naar de nieuwe pensioenwereld.

Auteur: Richtje Thien, pensioenjurist

Achmea Pensioenservices
Achmea Pensioenservices adviseert pensioenfondsen, sociale partners en beroepspensioenverenigingen op weg naar het nieuwe stelsel. Thirsa de Vries vertelt u graag meer over onze juridische dienstverlening


Dit nieuwsbericht is opnieuw relevant

Nieuwe open norm voor keuzebegeleiding door pensioenfondsen