Juridisch advies in de transitie naar het nieuwe stelsel

dame met zwarte jurk en collier

Bij Achmea Pensioenservices (APS) begeleiden we onze klanten over een breed front in hun transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Op dit thema werken onze teams van Actuarieel Advies, Bestuursadvies en Juridisch Advies nauw samen. In dit artikel lichten we APS Juridisch Advies uit. Welke vragen spelen er bij klanten? En hoe geven we hen begeleiding? We vragen het aan Richtje Thien, senior pensioenjurist bij dit adviesteam.

Documenten en contracten
Richtje: "In de aanloop naar de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is er nu veel wet- en regelgeving aan het veranderen die pensioenfondsen in de kern raakt. Logisch dat onze klanten daardoor meer dan ooit behoefte hebben aan juridisch advies. Dat advies kunnen we hun in alle opzichten geven.

Besef dat in deze transitie naar een nieuwe pensioenwereld tal van nieuwe afspraken worden gemaakt tussen werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerder, maar ook met partijen buiten dit klassieke tripartite-overleg. Door al die nieuwe afspraken is er nu op juridisch gebied een grote vraag naar aanpassing en beoordeling van fondsdocumenten en contracten.

Dat is gesneden koek voor ons, door onze juridische kennis van alle typen fondsen en soorten regelingen. En omdat we de ontwikkeling van de Wtp met alle mogelijke pensioen-juridische implicaties op de voet volgen. Samen met de collega’s van de andere APS Adviesteams – en dan denk ik met name aan Actuarieel Advies en Bestuursadvies – kunnen we al onze klanten integraal en op maat begeleiden naar het nieuwe stelsel.

Natuurlijk kunnen klanten onze diensten ook los en incidenteel afnemen, dus ook ons juridisch advies. Dat doen we graag. Wel is het denkbaar dat in het lange en intensieve traject naar 1 januari 2028 op enig moment in de hele markt capaciteitsdruk kan ontstaan in de ondersteuning van pensioenfondsen. Dat is bij ons nu nog niet het geval, maar misschien wel iets voor klanten om rekening mee te houden in hun planning."

Demo-reglement flexibele premieregeling
"Interessant voor veel klanten en andere pensioenfondsen”, vervolgt Richtje, "is het demo-reglement voor een flexibele premieregeling dat we hebben ontwikkeld en bij SPF (Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten) hebben gepresenteerd. Daar was deze klant heel blij mee. Niet alleen vanwege de inhoud, maar eigenlijk vooral vanwege de vorm en stijl waarin we dit document hebben gegoten.

Het leest als een verhaal, zeggen ze bij SPF. We hebben voor een formulering in vraagvorm gekozen, waardoor het nieuwe demo-reglement op een unieke manier toegankelijk en vooral ook leesbaar is geworden. Onze ruime ervaring met de Wvp (Wet verbeterde premieregeling), die we bij Achmea Pensioenservices nu al uitvoeren voor verschillende klanten, heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen dat we dit complexe onderwerp op deze leesbare manier konden presenteren.

Samen met de leeswijzer, waarin ook vragen en stellingen zijn opgenomen om het denkproces te faciliteren, is het een ideaal praatstuk geworden voor het overleg met klanten. Naast de vragen betreffende de flexibele premieregeling gaan we in op de solidaire premieregeling en bespreken we de verschillende opties met de klant.

We zitten nu in de fase van het finetunen op de laatste ontwikkelingen van de lagere wet- en regelgeving. Als ook andere klanten erin geïnteresseerd zijn om hun nieuwe pensioenreglement te maken, hoeven ze maar te bellen."

Kennis delen
Richtje besluit: "Naast het eigenlijke advieswerk delen we bijna aan de lopende band onze juridische kennis met klanten, veelal in de vorm van kennissessies, samen met de andere adviesteams. Ook stellen we op verzoek van klanten cursussen samen, of mini-masterclasses, bijvoorbeeld over medezeggenschap of opdrachtaanvaarding. Die stemmen we dan af op de eigen problematiek per klant, zoals type pensioenfonds, wel of geen flexibele premieregeling, verplichtgestelde reserve, invaren? Daarin heb je de grotere fondsen, die als ‘early adopters’ of ‘first movers’ de toon zetten, naast de kleinere fondsen, de smart followers; ook dat brengt weer een eigen problematiek met zich mee. Wanneer inregelen? Wanneer DNB aanhaken? Dat zijn vragen waar we telkens graag en nauwkeurig op inspelen."

Achmea Pensioenservices
Achmea Pensioenservices adviseert pensioenfondsen, sociale partners en beroepspensioenverenigingen op weg naar het nieuwe stelsel. Wilt u weten wat dit voor het pensioenfonds betekent? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder!