Actuarieel advies in de transitie naar het nieuwe stelsel

mevrouw met papieren op kantoor

Bij Achmea Pensioenservices (APS) begeleiden we onze klanten over een breed front in hun transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Op dit thema werken onze teams van Actuarieel Advies, Bestuursadvies en Juridisch Advies nauw samen. In dit artikel lichten we APS Actuarieel Advies uit. Welke vragen spelen er onder klanten? En hoe begeleiden we hen daarin? We vragen het aan ir. Arno van Mullekom RBA van dit team, die nauw betrokken is bij de advisering van diverse klanten in hun overgangsproces.

Vaststellen risicohouding
Arno: “Voor de overgang van een pensioenfonds naar het nieuwe stelsel hebben we bij APS een handig stroomdiagram ontwikkeld. Dat is ons uitgangspunt. Doel ervan is alle benodigde stappen voor de klant en voor onszelf schematisch te visualiseren, zodat je niets over het hoofd ziet en de verbanden tussen de diverse stadia goed ziet.”

stroomschema

Doorrekenen nieuwe contracten
Arno: “Bijvoorbeeld voor een groot pensioenfonds dat al eerder de risicohouding had gemeten, zijn we nu begonnen met het kwalitatief en kwantitatief toetsen van de drie nieuwe contracten waaruit ze straks een keus kunnen maken. Dat wil zeggen: de flexibele of solidaire premieregeling, of niet invaren en in het FTK blijven. Dit doorrekenen van de contracten doen we in dit geval zowel voor het pensioenfonds zelf als de diverse werkgevers die erbij zijn aangesloten. Fijn dat dit vertrouwen er onderling is, maar ook van de sociale partners en hun adviseurs in ons advieswerk. We werken als APS dan ook niet over hun hoofden heen, maar met hun input en in samenspraak. De sociale partners willen bijvoorbeeld dat we de uitkomsten uitdrukken in reële cijfers, dus vertaald naar koopkracht. En dat doen we graag. Maar het kan ook anders, zie ik wel eens in andere praktijken. Dan zet een werkgever zijn eigen opdracht uit, met misschien andere uitgangspunten en dus andere uitkomsten. Maar in dit geval gebeurt het onderzoek in goed overleg tussen alle stakeholders, wat bovendien kostenbesparend werkt. Zo’n onderzoek hebben wij voor diverse pensioenfondsen uitgevoerd, waarvan er enkele voor ons een nieuwe klant zijn.”

Ons advies: niet langer wachten
Arno vervolgt: “1 januari 2028 lijkt nog ver in het verschiet. Maar toch adviseren we onze klanten om niet te wachten met het opstarten van de benodigde onderzoeken. Zo is het verstandig om op hoofdlijnen nu al berekeningen te laten maken voor de vergelijking van contracten. Die voeren we dan zodanig uit dat ze niet gevoelig zijn voor mogelijke aanpassingen in de wetgeving, met name op het punt van de solidariteitsreserve en het opheffen van de leenrestrictie.”

Veel ingrijpende beslismomenten
“Door nu te beginnen, zeggen we tegen klanten, kun je er rekening mee houden dat in de loop van het traject schaarste aan actuariële capaciteit kan ontstaan, terwijl er nog veel ingrijpende beslissingen te nemen zijn. Het stroomdiagram laat dat zien. Na het doorrekenen zul je op basis van de uitkomsten de achterban moeten raadplegen. Je moet het nieuwe contract vormgeven, beslissen wie het uitvoert en de nieuwe risicohouding vaststellen. Daarna komt in de overgangssituatie de compensatieregeling aan de orde. Wie gaat dat betalen? Moet het uit de reserves komen, als die er zijn? Of draait de werkgever ervoor op? Dat zou een showstopper in het hele proces kunnen betekenen, als je er te laat op inspeelt. Tot slot vraagt DNB ook nog om een toets van de evenwichtigheid en uitvoerbaarheid. En dan zijn we op 1 januari 2028 aanbeland.”

Grotere fondsen nemen het voortouw
Arno besluit: “De meeste van onze klanten zijn inderdaad begonnen met het laten doorrekenen van de nieuwe contracten. Er wordt onder pensioenfondsen al veel gedeeld, zodat langzaam voor iedereen duidelijk wordt welke aannames en uitgangspunten in het keuzeproces de toon gaan zetten. De fondsen profiteren zo van elkaars inzichten.”

Auteur: Arno van Mullekom

Achmea Pensioenservices
Achmea Pensioenservices adviseert pensioenfondsen, sociale partners en beroepspensioenverenigingen op weg naar het nieuwe stelsel. Wilt u weten wat dit voor het pensioenfonds betekent? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder!