Achmea Pensioenservices wijst de weg

detail routekaart

De nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) gaat naar verwachting 1 juli 2023 in. Pensioenfondsen hebben dan 3,5 jaar de tijd, tot uiterlijk 1 januari 2027, om over te stappen naar een nieuwe pensioenregeling. Die datum lijkt ver weg, maar schijn bedriegt. Voor deze overgang moeten veel besluiten worden genomen. Die pensioenfondsen steeds weer moeten afstemmen met sociale partners, de vermogensbeheerder en uitvoeringsorganisatie.

Om hierbij te helpen, heeft Achmea Pensioenservices alle stappen in kaart gebracht en deze gevat in één overzicht. Lieke Werner, Programmamanager Pensioenakkoord, vertelt hoe deze nieuw ontwikkelde ‘Routekaart Wet toekomst pensioenen’ kan bijdragen aan een zo soepel mogelijke overstap.

“Van pensioenfondsbestuurders kregen we vaak de vraag ‘wanneer moet ik nu wat doen?’. Bovendien zagen we dat veel stappen die onze pensioenfondsen moeten zetten, acties en informatie vragen uit verschillende hoeken van onze organisatie.

Bij de ontwikkeling van de Routekaart zijn verschillende experts van Achmea Pensioenservices betrokken geweest: vanuit het programma Pensioenakkoord, pensioenexperts, bestuursadvies, actuarieel advies, juridisch advies, marketing en pensioencommunicatie. Ook Achmea Investment Management was betrokken.

“Een echte co-creatie dus”, aldus Lieke. Ze hoopt dat de Routekaart pensioenfondsen nog meer bewust maakt van de hoeveelheid aan besluiten die genomen moeten worden en welke impact dat heeft. “Als sector staan we samen voor de klus om over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel”, zegt ze. “Door pensioenfondsen te ondersteunen de juiste stappen te zetten en op het juiste moment alle betrokken partijen aan te haken, helpt ons dat ook als uitvoeringsorganisatie.”

Inzicht en ondersteuning
De Routekaart maakt in één overzicht alle stappen zichtbaar die een pensioenfonds moet zetten op weg naar het nieuwe pensioenstelsel. Maar wat maakt de Routekaart nu echt uniek? “Behalve alle stappen, laten we ook zien welke acties op welk moment nodig zijn als het gaat om de pensioenuitvoering, communicatie naar deelnemers en vermogensbeheer. Én op welke momenten wij als Achmea Pensioenservices kunnen ondersteunen met bijpassende adviesdiensten.”

Een belangrijk punt dat er uitspringt is bijvoorbeeld het moment dat er een keuze is gemaakt voor het type premieregeling. “Het is belangrijk dat het pensioenfonds ons hierover informeert”, zegt Lieke. Ze legt uit waarom: “De keuze voor een contract is onder andere bepalend voor de samenwerking met vermogensbeheer, want dat is per contract heel verschillend. Ook kan bijvoorbeeld pensioencommunicatie in opdracht van het pensioenfonds de communicatie over de gemaakte keuze met deelnemers opstarten. Om de inrichting van de gekozen regeling verder vorm te geven, kunnen wij als uitvoeringsorganisatie een concept product- en dienstencatalogus maken. Daarin wordt duidelijk welke keuzes Achmea Pensioenservices kan uitvoeren. Zo heeft het pensioenfonds al in een vroeg stadium informatie voor de uitvoeringstoets. Onze actuarissen en juristen kunnen met advies en berekeningen ondersteunen bij het maken van de verschillende keuzes. Het is dus typisch zo’n punt dat iedereen raakt.”

Vol gas doorgaan
De wet is nog niet door de Tweede Kamer, maar volgens Lieke is dat geen reden om wat rustiger aan te doen met de voorbereidingen. “Ons advies is om vol gas door te gaan. Op tijd besluiten nemen, toetsen wat de achterban wil en nagaan of iets uitvoerbaar is, is onze boodschap aan pensioenfondsen en sociale partners. Want niet alleen moeten veel besluiten al ver voor 1 januari 2027 gemaakt worden. We moeten met elkaar in een korte periode uitvoerbare regelingen voor alle klanten neerzetten.” Genoeg te doen dus. In de tussentijd laat de Routekaart zien wat er nodig is om dat op tijd met elkaar te realiseren en ondersteunt Achmea Pensioenservices pensioenfondsen graag bij het nemen van al die besluiten: “Want we kunnen alleen op tijd over naar het nieuwe pensioenstelsel, als we het samen doen.”

Routekaart (pdf)

Stappenplan (pdf)

Achmea Pensioenservices
Achmea Pensioenservices adviseert pensioenfondsen, sociale partners en beroepspensioenverenigingen op weg naar het nieuwe stelsel. Wilt u weten wat dit voor het pensioenfonds betekent? Neem dan contact met ons op.