Van wet naar uitvoering: Mooie papers met resultaten van lobbywerk en onderzoek

van wet naar uitvoering

Achmea Pensioenservices schreef whitepapers over de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. Op maandag 3 april gaven onze collega’s Lieke Werner, Agnes Joseph en Niels Romein tijdens een klantbijeenkomst het startsein voor de stap van wet naar uitvoering van het nieuwe pensioenstelsel. Ze deden dat met een sneak preview van onze analyse over de risicodelingsreserve, de lange en de korte kassabon en invaren. Pensioenfondsbestuurders kunnen met de whitepapers een nieuwe pensioenregeling praktisch opzetten. We stappen daarmee met zijn allen over naar een nieuwe wereld.

Het belang van onze klanten en hun deelnemers
De Wet toekomst pensioenen is nog niet gereed. Toch zijn de contouren van het nieuwe pensioenstelsel voldoende bekend om onze analyse van wet naar uitvoering te maken. Het afgelopen jaar mengde Achmea Pensioenservices zich ook in de maatschappelijke discussie. Een van de punten waar wij ons het afgelopen jaar sterk voor maakten was de collectieve uitkeringsfase voor de solidaire premieregeling. Een uitkeringsfase die begrijpelijker en eenvoudiger is, dat is in het belang van onze pensioenfondsklanten en hun deelnemers. Daar hebben we dus hard voor gelobbyd. En we zijn er trots op dat het is gelukt.

Sneak preview
Niels Romein nam pensioenfondsbestuurders tijdens de bijeenkomst mee in de ontwikkelingen rond de risicodelingsreserve. De pensioenfondsbestuurders vinden dat deze reserve kansen biedt om kortingen te voorkomen. En dat is wat hun deelnemers graag willen. Ze zijn verlies-avers. Lieke Werner presenteerde de collectieve uitkeringsfase in de solidaire premieregeling. Met haar stelling over de essentie van de solidaire premieregeling nam ze de pensioenfondsbestuurders mee in de keuze over het centraal stellen van de uitkeringen en te kiezen voor een “korte kassabon”. Als laatste vertelde Agnes Joseph over de mogelijke vormen van (gewoon, geruisloos of tijdelijk) invaren. Geruisloos invaren vinden pensioenfondsbestuurders een mooi en vooral praktisch idee.

Aan de slag
Aan het einde van de klantbijeenkomst overhandigde Lieke Werner de whitepapers aan onze pensioenfondsklanten. Onze analyse in de whitepapers en de toelichting ondersteunt hen bij het maken van de keuzes voor de invulling van de pensioenregeling onder het nieuwe stelsel. Een invulling die praktisch en in het belang van deelnemers is. Voor Achmea Pensioenservices is het belangrijk dat de nieuwe pensioenregeling in de praktijk uitvoerbaar en uitlegbaar is. Het gaat om maakbaarheid (realistisch en haalbaar). Vanaf nu zijn onze pensioenfondsen samen met sociale partners, werkgever(s), beroepspensioenvereniging(en), uitvoeringsorganisatie(s) en vermogensbeheerder(s) aan zet om de keuzes in het kader van de nieuwe pensioenregeling verder in te vullen.

De komende periode nemen wij u via LinkedIn mee in de diverse onderdelen van de flexibele premieregeling en de solidaire premieregeling. De onderwerpen die wij aan u presenteren zijn onder andere:

  • Onze inzichten voor de invulling van de flexibele premieregeling
  • Naar een nieuwe wereld: premieregelingen
  • Wijziging van het nabestaandenpensioen in de Wet toekomst pensioenen.
  • Leeftijdsafhankelijk beleggen in het nieuwe pensioenstelsel
  • De solidaire premieregeling in het kort
  • Toedelen rendementen
  • Beleggen in de flexibele premieregeling
  • De uitkeringsfase

U leest de whitepapers ook op onze speciale website over de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling

Hier leest u ook de whitepapers van de flexibele premieregeling en solidaire premieregeling. Deze vindt u ook op onze website.

Volg ons op LinkedIn