De 7 beste tips van onze experts over de Wet toekomst pensioenen

WTP aangenomen

De Eerste Kamer is akkoord met de Wet toekomst pensioenen (WTP). Veel knopen zijn doorgehakt. De uiterste datum van overstap is verschoven naar 1 januari 2028. Achmea Pensioenservices werkte de afgelopen periode hard aan de analyses van de wet. Hoe ga je van wet naar uitvoering? Dat staat in onze white papers. Binnen het programma pensioenakkoord werkten experts met verschillende achtergronden samen aan deze papers. U kunt er nu mee aan de slag bij de verdere voorbereiding. Om u een vliegende start te geven nu de WTP is aangenomen, vroegen we onze experts naar hun beste tips. Wat moet een pensioenfonds doen nu de wet is aangenomen?

Marleen Aanraad, communicatieadviseur: Weet waar je deelnemers wakker van liggen
Het communicatieplan is onderdeel van het implementatieplan onderweg naar een nieuwe regeling. Ik werk er momenteel samen met een pensioenfonds hard aan om het communicatieplan op tijd in te dienen bij de toezichthouder. Het is heel belangrijk om alles juist en op tijd in te dienen. Maar misschien nog wel belangrijker is om te weten waar je deelnemers zich op weg naar een nieuwe regeling zorgen over maken. Probeer vervolgens je deelnemers daar continu op mee te nemen. Neem de zorgen zo veel als mogelijk weg door hen steeds een beetje meer inzicht te bieden. Gelaagd en relevant communiceren noemen we dat.

Bence Bodó, bestuursadviseur: Ga vol gas door met de voorbereidingen
Als bestuursadviseur zie ik de vraagstukken die op de tafel van pensioenfondsen liggen. Veel pensioenfondsen en hun sociale partners werkten ook voordat de wet aangenomen al hard aan de voorbereidingen van de overstap naar het nieuwe stelsel. Het is nu de wet is aangenomen goed om daar vol gas mee door te gaan. Ook ondanks dat de uiterste overstapdatum een jaar is verschoven. Nadat besluiten zijn genomen, is er namelijk voor veel zaken behoorlijk wat doorlooptijd nodig. En je wilt dat er zowel voor de besluiten als voor de implementatie ervan voldoende tijd is. Gewoon doorgaan dus is het devies.

Niels Romein, pensioenjurist: Hou de details in de gaten
Ik sluit me aan bij wat Bence zegt. Het is inderdaad belangrijk om door te gaan met de opzet van een nieuwe regeling. Mijn rol als pensioenjurist is ook om scherp te zijn op de details. En om consequenties van die details in het oog te hebben. Daarom is mijn tip: wees je goed bewust dat niet alle details van de wet nu in beton gegoten zijn. Het is beslist niet uitgesloten dat er een veegwet komt die de WTP verbetert, verduidelijkt of aanscherpt. Kortom ga door, en houdt daarbij ook oog voor de veranderingen die er mogelijk nog aankomen.

Danny van der Kwast, productmanager: Denk aan de impact op uw huidige regeling
Een groot deel van de WTP gaat over het nieuwe stelsel. Maar een ander deel van de wet heeft (bijna) meteen impact. Denk daarbij aan keuzebegeleiding en de verlaging van de toetredingsleeftijd naar 18 jaar. En er zijn meer zaken die meteen of binnen een half jaar van kracht worden. Deze bepalingen hebben dus ook impact op de uitvoering van uw huidige regeling. Onderneem dus actie op deze punten voor de uitvoering van uw huidige regeling.

Lieke Werner, manager programma pensioenakkoord: Inventariseer overgangsregelingen
Bij veel pensioenfondsen zijn in het verleden afspraken gemaakt die geen pensioen zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan AOW-compensatieregelingen. Sommige van die afspraken zijn nu een regeling die het pensioenfonds uitvoert. In het nieuwe stelsel passen deze regelingen niet altijd binnen pensioenfonds. Ook kan het zijn dat uitvoering wordt gegeven aan elders verzekerde rechten of dat hier over wordt geïndexeerd. Deze aanspraken kunnen vaak niet worden ingevaren. Onderzoek daarom al in aanloop naar de transitie of uw fonds dergelijke (overgangs)regelingen heeft. En als die regelingen niet langer passen binnen wat een pensioenfonds kan en mag doen in het nieuwe stelsel, ga dan actief met sociale partners in overleg om hier oplossingen voor te bedenken.

Sven Klijnhout, actuarieel advies: pensioenfondsen hebben de expertise
Als actuarieel adviseur zit ik aan tafel bij pensioenfondsbesturen. Ik zie dat zij inmiddels veel expertise hebben opgebouwd. Dat hoor ik ook van mijn collega’s. Over hoe nieuwe regelingen eruit kunnen zien. En over het pad ernaartoe en de deadlines die daarbij horen. Ik denk dat daarom pensioenfondsen sociale partners echt kunnen helpen bij het opzetten van de inhoud van de pensioenregeling en bij compensatievraagstukken. Pensioen is immers slechts 1 van de onderwerpen op de agenda van sociale partners. Pensioenfondsen hebben de expertise. En hebben super scherp wat er moet gebeuren op pensioengebied.

Hans Stokkink, propositiemanager: Keep It Simple, Sweetie (KISS).
In het verlengde van de tip van Lieke Werner: het is belangrijk dat bij het ontwerp een robuuste en goed uitvoerbare nieuwe regeling komt te staan. Bij onderhandelingen tussen sociale partners ligt altijd de verleiding van complexe oplossingen op de loer. Maar maatwerk is tijdens de transitie echt te complex. En als de maakbaarheid verdwijnt, dan komt de transitiedatum in gevaar – en dus het hele pensioen. Bij de opzet van de productkaart hebben wij steeds praktische oplossingen bedacht in de geest van de discussie over het nieuwe stelsel. Sluit aan bij de standaarden en regel compensatie zo nodig buiten de pensioensfeer. Misschien is mijn belangrijkste tip dan ook wel: kom met ons praten voor hulp bij het oplossen van een concreet issue. Dat kan ook voor issues bij sociale partners. Wij weten vaak hoe je iets praktisch en uitvoerbaar oplost en toch recht doet aan het vraagstuk dat er ligt.

Lees meer in onze whitepapers
Onze analyses over hoe je voor de Wet toekomst pensioenen van wet naar praktische uitvoering gaat, staan hier op onze website.

Auteur Lieke Haijemaije, beleidsadviseur