Checklist opdrachtaanvaarding voor pensioenfondsen

APS-vrouw-blond-laptop-295x195

De Wet toekomst pensioenen trad op 1 juli in werking. Bij de overstap naar het nieuwe stelsel hebben pensioenuitvoerders, pensioenuitvoeringsorganisaties en sociale partners, werkgevers en beroepspensioenverenigingen elk hun eigen rol. Sociale partners, werkgevers en beroepspensioenverenigingen maken de keuze voor een pensioencontract. Stel de pensioenuitvoerder is een pensioenfonds, dan kan het pensioenfonds hen ondersteunen in die keuze. Daarnaast kunnen ze aan het pensioenfonds vragen om de bestaande pensioenen in te varen. Ze doen een invaarverzoek ‘tenzij dit onevenredig ongunstig is voor deelnemers of voor de werkgever’. Als zij het verzoek om uitvoering aan het bestaande pensioenfonds doen, dan heeft het pensioenfonds ook heel wat om over na te denken. Dit is daarvoor onze checklist.

Stap 1: Pensioenkennis delen en bruggen bouwen
Het pensioenfonds heeft veel kennis van pensioen en van alle deelnemers, actief en inactief. Dat is een goede basis voor de ondersteuning van sociale partners, werkgever en beroepspensioenvereniging bij de contractkeuze. Het pensioenfonds is ook de brug naar de pensioenuitvoeringsorganisatie. Als de keuze voor een bepaalde regeling is gemaakt, dan moet de regeling extern worden ondergebracht bij een pensioenuitvoerder. Dat kan ook een andere pensioenuitvoerder dan het pensioenfonds zijn.

Stap 2: Kan en wil het pensioenfonds de regeling uitvoeren?
Bij het pensioenfonds ligt het besluit om akkoord te gaan met het uitvoeren van de nieuwe regeling. En om akkoord te gaan met invaren inclusief de precieze invulling van het invaren. Het pensioenfonds weegt het verzoek van sociale partners, werkgever of de beroepspensioenvereniging. Het pensioenfonds kijkt daarbij of de effecten van de voorgenomen wijzigingen voor het pensioen als geheel tot onevenwichtig nadeel zou leiden. Het fonds kijkt naar alle deelnemers, actief en inactief. Anders gezegd: onder welke voorwaarden kan en wil het pensioenfonds de nieuwe regeling uitvoeren? Als de uitkomst van dit alles is dat het pensioenfonds de regeling uit wil en kan voeren, dan aanvaardt het de opdracht. In dit geval het verzoek om de nieuwe regeling uit te voeren, al dan niet met invaren.

 

Checklist

  • Willen we de nieuwe regeling uitvoeren? Is de regeling evenwichtig, uitvoerbaar en uitlegbaar?
  • Kunnen we de nieuwe regeling uitvoeren? Wat zijn de consequenties van het uitvoeren van de nieuwe regeling? Zowel voor de kosten van premie inclusief risicopremies en uitvoeringskosten als voor overige aspecten van het uitvoeren.
  • Varen we oude pensioenrechten in?
  • Het compensatievraagstuk door de overstap naar degressieve opbouw.

 


Pensioenfonds weegt opgebouwde pensioenen
De overstap naar het nieuwe stelsel is een iteratief proces. Samen optrekken is heel belangrijk, zo blijkt uit de parlementaire geschiedenis bij de Wet toekomst pensioenen. Pensioenfonds en sociale partners, werkgever of de beroepspensioenvereniging staan immers elk vanuit hun eigen rol in de overgang naar het nieuwe stelsel. Sociale partners, de werkgever of de beroepspensioenvereniging maken een regeling voor de toekomst. En denken na over invaren: wordt een verzoek tot invaren gedaan of niet? Het pensioenfonds kijkt vervolgens kritisch naar zowel toekomst als het verleden. De in het verleden opgebouwde pot met geld is namelijk voor deelnemers nu en in de toekomst van groot belang.

Auteur: Richtje Thien, senior pensioenjurist

Achmea Pensioenservices
Achmea Pensioenservices adviseert pensioenfondsen, sociale partners en beroepspensioenverenigingen op weg naar het nieuwe stelsel. Wilt u meer weten over onze aandachtspunten en hoe we pensioenfondsen verder helpen? Neem dan contact met ons op.