Oud en nieuw: Overzie het geheel bij de transitie

Mensen op de trap

We stappen met zijn allen over naar een nieuw pensioenstelsel. Sociale partners of de beroepspensioenvereniging neemt het besluit over de nieuwe regeling. Het pensioenfonds gaat na of het deze opdracht wel of niet kan aanvaarden. Dat gaat verder dan alleen de opdrachtbevestiging. Het bestuur van het pensioenfonds is namelijk verantwoordelijk voor de transitie in het geheel. Hierbij gelden niet alleen de nieuwe wettelijk transitiebepalingen. Maar ook de huidige wettelijke bepalingen. Blijf daarom scherp op oude én nieuwe regels.

Eigen verantwoordelijkheid bestuur pensioenfonds
Bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel kijken we al snel naar de nieuwe spelregels van de transitie. Het is belangrijk om de bestaande wetgeving niet uit het oog te verliezen. Het bestuur van een pensioenfonds is hiervoor verantwoordelijk. En moet het grotere geheel blijven overzien. Het gaat om de samenhang tussen de eigen doelstellingen, de doelstellingen van sociale partners, het totale proces en de uitleg aan alle betrokkenen. Dat alles is een verantwoordelijkheid van het bestuur. Uiteindelijk rolt hier een nieuwe, evenwichtige pensioenregeling uit.

Waar moet je op letten?
Bij de overstap naar de nieuwe pensioenregeling is van belang dat je als bestuur het geheel blijft overzien. Hierbij speelt bijvoorbeeld de vraag of de transitie als geheel evenwichtig is. En daarbij moet elk besluit dat u in deze fase neemt ook evenwichtig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een aanpassing van het indexatiebeleid. Dat kan in deze fase niet zonder toets op wat voor invloed dit heeft op de transitie naar een nieuwe pensioenregeling. Ten slotte bewaak je tijdens dit gehele proces of de uitvoering beheerst en integer kan plaatsvinden. Het pensioenfonds moet in dit kader de risico’s rondom uitvoering van de pensioenregeling vaststellen en beheersen.

Blijf in overleg met elkaar
Voor een beheerste en evenwichtige transitie is het belangrijk dat sociale partners of beroepspensioenvereniging en pensioenfonds afspraken maken die robuust zijn voor financiële en economische ontwikkelingen. Dat moet voorafgaand aan het besluitvormingsmoment. Zonder dergelijke afspraken bestaat het risico dat op het moment van de feitelijke transitie nadere besluitvorming nodig is om de transitie uit te voeren. Deze complete besluitvorming staat in het transitieplan en het implementatieplan. De sociale partners of de beroepspensioenvereniging bepaalt de voorkeuren voor de regeling. Bij de inrichting van de nieuwe regeling kijkt een pensioenfonds of deze voorkeuren realistisch evenwichtig en uitvoerbaar zijn. Ook moet de keuze van sociale partners aansluiten bij de risicohouding van de populatie.

Belangrijk startpunt 
Bij uitvoering van de pensioenregeling kijkt een pensioenfonds of de eigen doelstellingen en de doelstellingen van sociale partners of beroepspensioenvereniging aansluiten bij de uitvoering van de toekomstige pensioenregeling. Achmea Pensioenservices helpt u bij het bewaken van de consistentie tussen de diverse afspraken van de verschillende partijen. Wij helpen u graag op weg in het proces rondom de opdrachtaanvaarding en de bevestiging. En de juridische documenten die hierbij nodig zijn.

Dit artikel is onderdeel van een reeks over juridische  aspecten van de overstap naar een nieuw pensioenstelsel. Lees ook nog eens onze checklist voor opdrachtbevestiging.

Auteur: Mike van Elburg, senior pensioenjurist

Achmea Pensioenservices
Achmea Pensioenservices adviseert pensioenfondsen, sociale partners en beroepspensioenverenigingen op weg naar het nieuwe stelsel. Wilt u meer weten over onze aandachtspunten en hoe we pensioenfondsen verder helpen? Neem dan contact met ons op.