Investeren met impact

Zomerevent 2023

Zeist, 12 juni 2023 - Wat een weer! En wat een fijn weerzien in ons Achmea Congrescentrum op ons jaarlijkse Zomerevent. Met als thema: Investeren met Impact. En als gastspreker: Marjan Minnesma van Urgenda.

Bij hun entree werden onze gasten ontvangen met een feestelijk welkomstlied door twee zingende dame. Vervolgens werden zij met een persoonlijke handdruk begroet door Arthur van der Wal divisievoorzitter Achmea Pensioenservices, Jacob de Wit divisievoorzitter Achmea Investment Management en Mascha Hendrickx waarnemend directievoorzitter van Syntrus Achmea Real Estate & Finance: drie Achmea-onderdelen die een centrale rol spelen in onze strategie voor de oudedagsvoorziening (ODV).

Een hartelijk welkomstwoord
Jolanda Schouwstra, die binnen Achmea Pensioenservices leiding geeft aan de totale Service Delivery, opende de middag met een hartelijk welkomstwoord en enkele prikkelende vragen aan de zaal over de betekenis van impact. Maar ook stelde Jolanda aan Mascha, Arthur en Jacob de prangende vraag: hoe gaan jullie in je Achmea-onderdelen om met het thema duurzaamheid, onder meer in het licht van de Wtp? Waarop zij hun samenhangende visie gaven, inclusief hun beleid, maar ook producten, zoals duurzame beleggingsfondsen en hypotheken. Maar toen was het woord aan Marjan…

Marjan Minnesma: icoon van duurzaamheid
Zeg je duurzaam, dan zeg je Marjan Minnesma. Diverse keren is ze al uitgeroepen tot nummer 1 van de Duurzame 100 van Dagblad Trouw, een lijst van de meest invloedrijke Nederlanders op het thema duurzaamheid. En vorig jaar nog won ze de prestigieuze Goldman Environmental Prize. Opgeleid als bedrijfskundige, jurist en filosoof ontwikkelde Marjan zich tot een boegbeeld van de Nederlandse energietransitie. Dat doet ze vanuit de Stichting Urgenda die ze in 2007 mede oprichtte en die zich inzet voor een snellere transitie naar een duurzame energievoorziening. Marjan Minnesma wil haar strijd voor een duurzame wereld samen voeren: samen met het bedrijfsleven, met overheden, met maatschappelijke organisaties en met particulieren.

Marjan Minnesma

Opschalen en versnellen
Overdonderend was het aantal voorbeelden waarmee Marjan liet zien hoe snel het achteruit holt met de planeet. Sinds de Industriële Revolutie is de wereld aan het vervuilen, maar de laatste zestig jaar zijn wij – dus de huidige generatie – verantwoordelijk voor maar liefst 80 procent van de uitstoot. En ondanks alle afspraken van onder meer het Akkoord van Parijs is er nog steeds geen sprake van een kerend tij. In plaats van 1,5 graad opwarming in 2033 rekenen we nu op 2 graden, wat een enorm verschil uitmaakt op uiteenlopende fronten, zoals de landbouw, de honger in de wereld, maar ook de zeespiegel en de gevolgen voor onze veiligheid. En dat is het scenario als we nu maatregelen zouden nemen, wat we onvoldoende doen, zodat we nu afkoersen we op 3 graden opwarming. De gevolgen daarvan zijn onvoorstelbaar. Het is aan ons, betoogde Marjan met kracht, om te bepalen of ons land, maar feitelijk de hele wereld, leefbaar blijft. We moeten nu opschalen en versnellen. Dat is een keus die we nu moeten maken.

Breakout-sessies vol inspiratie
Na de indringende boodschap van Marjan Minnesma en een korte pauze konden onze gasten uit de pensioen- en beleggingswereld zich laten inspireren tijdens diverse breakout-sessies. De sessies, die door diverse Achmea-collega’s verzorgd werden, boden over een breed front onze oplossingen en actuele inzichten op het gebied van pensioenen, beleggen en impact.

 

APS-groepsfoto zomerevent 2023