In welke levensfase zit jij?

Achmea Pensioenservices wil de talenten van iedere medewerker zo goed mogelijk benutten. Dat lukt het beste als we rekening houden met ieders levensfase. Zit je in de startfase? Dan ondersteunen we je bijvoorbeeld met coaching. Zit je in de combinatiefase? Dan helpen we je om werk en privé in balans te krijgen.

Tips en hulpmiddelen
Achmea Pensioenservices onderscheidt vijf verschillende levensfasen. Voor elke fase hebben we tips en hulpmiddelen, zoals coachingstrajecten, interne stages en verlofregelingen. Zo helpen we je talenten op het juiste moment te gebruiken voor de werkzaamheden die het beste passen bij je persoonlijke kwaliteiten, wensen en omstandigheden.

De vijf levensfasen
We onderscheiden de volgende vijf levensfasen:

  • Startfase: medewerkers in deze fase zijn vaak nog op zoek. Welk werk past bij hen? Wat kunnen ze, wat willen ze?
  • Ambitiefase: er ontstaat langzamerhand meer richting. Medewerkers in deze fase willen zich graag verder ontwikkelen.
  • Combinatiefase: privé en werk stellen allebei hoge eisen. In deze fase is het heel belangrijk om een goed evenwicht te vinden.
  • Deskundigheidsfase: medewerkers zien werk steeds minder als een manier om zichzelf te bewijzen. Zingeving wordt belangrijker.
  • Landingsfase: in deze fase bouwen medewerkers hun loopbaan af, dragen zij hun werk over en adviseren zij minder ervaren collega’s.

Niet gekoppeld aan leeftijd
Fasen zijn niet gekoppeld aan leeftijd en je hoeft ze niet allemaal te doorlopen. Als je na jarenlange werkervaring overstapt naar een nieuw vakgebied, begin je misschien weer in de startfase. Daarnaast is het mogelijk dat je in meerdere fasen tegelijk zit. Of dat je in een fase terechtkomt die je eerder in je carrière al eens hebt doorlopen.

jong en oud digitaal