Communicatieadvies

Mensen zijn niet altijd bezig met hun financiële situatie later. Dat vraagt iets van communiceren over pensioen en wij kunnen daarbij helpen. Met de nieuwste technologie kunnen wij bijvoorbeeld een volledig beeld van (het responsgedrag van) uw deelnemers maken om te komen tot doelgerichte en effectieve aanvullende communicatie die past bij uw doelstellingen. Met de ‘learning loop’ meten we kort-cyclisch het effect van de communicatie om te kunnen bijsturen en verbeteren. Een online dashboard geeft u en ons inzicht in voortgang en resultaat. Zo bent u altijd real time aangesloten op uw achterban.

Flyer communicatieadvies (pdf)

De diensten van Communicatieadvies
Ons communicatieadvies gaat over:

 • strategie en beleid
 • uitvoering
 • effectmeting

Strategie en beleid
Uw strategie en beleid zijn voor onze adviseurs het vertrekpunt voor een communicatiebeleidsplan met doelen voor de komende 3 jaar. Het communicatiebeleidsplan is vervolgens de basis voor het communicatiejaarplan en de jaarkalender, waarmee we uw doelen en wensen concreet invullen.

 • communicatiebeleidsplan
 • communicatiejaarplan

Uitvoering
Wij helpen u graag bij de uitvoering van uw communicatieplannen. Zo realiseren wij snel inzetbare campagnes die aan specifieke vragen of behoeften van (een selectie van) uw deelnemers tegemoet komen. U heeft altijd een communicatieadviseur als aanspreekpunt. Hij of zij zorgt samen met coördinatoren en tekstspecialisten dat uw plannen effectief en op tijd worden uitgevoerd.

 • datagedreven maatwerkcampagnes
 • communicatie afgestemd op deelnemer-events:
  • Welkom (bij indiensttreding)
  • Wakker (tijdens oriëntatiefase 40-50 jaar)
  • Wissel (richting de pensioendatum)

Fondsen die onze diensten inschakelen zijn bijvoorbeeld:

 • Shell Pensioen
 • Rabobank Pensioenfonds
 • SBZ Pensioen
 • Pensioenfonds Achmea
 • Pensioenfonds APF (voor: AkzoNobel, Nouryon, Nobian en Salt
 • Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten
 • Pensioenfonds voor Dierenartsen
 • Pensioenfonds voor Verloskundigen
 • Pensioenfonds voor Huisartsen
 • Pensioenfonds bp
 • Johnson & Johnson Pension Fund OFP
 • Pensioenfonds IKEA ('STIP')
 • Pensioenfonds Zuivel
 • Pensioenfonds GE Artesia

Effectmeting
Meten = weten. Om het effect van communicatie te meten hebben we een online dashboard ontwikkeld. Hierin staan uw communicatiemiddelen en u krijgt data over hoe uw deelnemers op uw communicatie reageren. Daarbij kijken we naar het ‘surfgedrag’ van deelnemers. U ontvangt periodiek een campagne analyse die de communicatieadviseur met u doorneemt. Zo leert u uw deelnemers en hun behoeften steeds beter kennen en kunt u uw communicatie nauwer op hen afstemmen. Hiermee kunt u het pensioeninzicht van uw deelnemers vergroten, zodat zij beter en makkelijker pensioenkeuzes maken en eerder in actie komen bij belangrijke events.

 • rapportages en analyses
 • online dashboard

Onze aanpak
Ons communicatieadvies is data-gedreven: We baseren onze communicatie op inzichten in deelnemerdata en deelnemergedrag. Dat is met name mogelijk als de deelnemer zo veel mogelijk online is voor zijn of haar pensioenzaken. Offline stimuleren we daarom digitaal gedrag en het gebruik van onze digitale diensten.

We haken vooral in op de momenten waarop deelnemers bezig zijn met hun pensioen, zoals bij aanvang (‘Welkom’), tijdens de oriëntatie (‘Wakker’) en richting de pensioendatum (‘Wissel’). Via een online dashboard, waar u als fonds toegang toe hebt, meten we resultaten, sturen we bij en blijven we verbeteren. U heeft een vast aanspreekpunt, uw communicatieadviseur, die alle overeengekomen activiteiten begeleidt en coördineert; offline en online.

Waarom Communicatieadvies?
Het verbeteren van de betrokkenheid van deelnemers bij hun pensioen is een bekende uitdaging. Bij de aanpak daarvan maken wij het verschil door onder meer:

 • één loket voor alle wettelijke en aanvullende communicatie wensen: online en offline.
 • data-gedreven communicatie en communicatie-advies.
 • een online dashboard met inzicht in deelnemerdata, -gedrag en communicatieresultaten.

Wilt u meer weten over Communicatieadvies?
Gijs Berndsen, manager Pensioencommunicatie, staat u graag te woord: via telefoon (06 53 33 50 59) of e-mail.

Gijs Berndsen